Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικό σημείωμα [του Γιώργου Σικελιώτη]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 60