Είστε εδώ

Σικελιώτης Γιώργος, «Ξεκούραση», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 56d