Είστε εδώ

Σικελιώτης Γιώργος, «Μάνα με παιδί», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 56a