Είστε εδώ

Σικελιώτης Γιώργος, «[Σχέδιο του Γιώργου Σικελιώτη]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 1