Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Το βιβλίο. Πεζογραφία. Νίκος Καχτίτσης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 61-63