Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Δεκαεπτά ποιήματα. Κατάσαρκα», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 38-39