Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Δεκαεπτά ποιήματα. Κουρέλια», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 38