Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Δεκαεπτά ποιήματα. Πηρουνιά», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 33-34