Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Μικρή εισαγωγή στην τζαζ», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 28-32