Είστε εδώ

Δούκαρης Δημήτρης, «Τέσσερα ποιήματα. Συνάντηση», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 26