Είστε εδώ

Φερέντης Αλέξανδρος, «Η λίμνη», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 68