Είστε εδώ

«Ελάβαμε», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 111