Είστε εδώ

Φράγκος Βασίλης, «Το πρόβλημα της ανθρώπινης παρουσίας στην Ποίηση του Γ.Θ. Βαφόπουλου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 92-97