Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Αποστρατευμένοι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 77-78