Είστε εδώ

Κατεβαίνη Άννα, «2 [Διψούσες όταν έγειρες]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 50