Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Ξύλινη σκάλα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 41