Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση. Γ.Θ. Βαφόπουλος», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1960), σ. 41-43