Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Λάσπες της άνοιξης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1960), σ. 32-33