Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Διάλειμμα χαράς», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1960), σ. 30-31