Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ενός λεπτού σιγή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1960), σ. 28-29