Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Σαν τις παλιές φωτογραφίες», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1960), σ. 17