Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Φιλία», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1960), σ. 16