Είστε εδώ

Κεφάλας Πέτρος Ν., «Ο τοίχος», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1960), σ. 13-14