Είστε εδώ

Kafka Franz, «Λύσεις», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1960), σ. 11