Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «[Ο θάνατος του Μύρωνα, εξώφυλλο)», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1960), σ. 8