Είστε εδώ

«Παροράματα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 80