Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Το βιβλίο. Δοκίμιο. Γ.Α. Φαρμακίδης: Το εικονογραφημένο βιβλίο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 78