Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η προσευχή και το τραγούδι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 65-67