Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Εκείνοι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 64