Παράταση εγγραφών

Λόγω της αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα" η περίοδος εγγραφών για τον 7ο κύκλο του προγράμματος παρατείνεται για λίγο ακόμη.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ROUTES

Welcome to Routes

in teaching Modern Greek as a second/foreign language

The program Routes in teaching Modern Greek as a second/foreign language is a distance training course for teachers of Greek to children and adults in Greece and abroad. The program is implemented entirely on distance mode and consists of eight modules that focus on the broader and on the more specialized fields of knowledge required for teaching Greek as L2.

The new cycle of Routes will be implemented from mid-September 2021, its duration will be 9 months and the tuition fees for participation in the program are 1,000 Euro.

GREEK MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRS

CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE


Member of the European Federation
of National Institutions for Language (EFNIL)

Registration in the program Routes

Please visit the registration page in order to submit an application for participation in the program

Register