3. Συνδετικά ρήματα

Το ρήμα το οποίο συνδέει το υποκείμενο ή το αντικείμενο με το κατηγορούμενο, ονομάζεται συνδετικό ρήμα.  

 
Τα κυριότερα συνδετικά ρήματα (και οι συγκεκριμένοι τύποι τους) είναι
Π.χ.

Τα μαθήματα της πρώτης γυμνασίου είναι δύσκολα

Η γιαγιά μου υπήρξε καλλονή

Οι πολιτικοί κρίνονται για τις πράξεις τους

Τα παιδιά στάθηκαν τυχερά.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος.

Ο Γιάννης διόρισε τον αδελφό του προϊστάμενο.

Μερικά από αυτά τα συνδετικά, όπως είναι τα φαίνεται, μοιάζει δίνουν ορισμένες επιπλέον πληροφορίες για το υποκείμενο, υποδηλώνοντας μια ελαφρά επιφύλαξη ως προς την αλήθεια της ιδιότητας που αποδίδει το κατηγορούμενο· αυτό φαίνεται στο παράδειγμα:
Η Ελένη μοιάζει ευτυχισμένη.

3.1 Μη συνδετικά ρήματα που λειτουργούν ως συνδετικά

Μη συνδετικά

είναι τα ρήματα εκείνα τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία των συνδετικών ρημάτων αλλά μπορούν να δέχονται επίσης κατηγορούμενο· σε αυτή την περίπτωση όμως χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τον σύνδεσμο ως για να το εισάγουν.  Για παράδειγμα,
Ο δάσκαλος μιλάει ως υπεύθυνος του σχολείου (δηλαδή, μιλάει με την ιδιότητα του υπεύθυνου του σχολείου)
Αγωνίζεται ως μέλος της ελληνικής αποστολής (δηλαδή, αγωνίζεται με την ιδιότητα του μέλους της ελληνικής αποστολής).    
 
Και στην περίπτωση των μη συνδετικών ρημάτων, το κατηγορούμενο αποδίδει μια ιδιότητα στο υποκείμενο ή το αντικείμενο που προσδιορίζει.