1. Εισαγωγή

Ο Νίκος είναι ξεροκέφαλος

Η σύζυγος του καθηγητή αγγλικών μας είναι για κλάματα

Οι μαθητές μοιάζουν κουρασμένοι.

Οι υπογραμμισμένες λέξεις στα παραπάνω παραδείγματα αποδίδουν μια ιδιότητα στο υποκείμενο της πρότασης. Δηλαδή,
Παρατηρούμε ότι στη θέση αυτή μπορεί να εμφανιστεί είτε ένα επίθετο, είτε μια μετοχή, είτε ένας εμπρόθετος προσδιορισμός.

Το στοιχείο αυτό, το οποίο, όπως και το υποκείμενο, το αντικείμενο και το ρήμα, έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στην πρόταση ονομάζεται κατηγορούμενο.

  Ας δούμε όμως αναλυτικά:
τι είναι το κατηγορούμενο και πώς το χρησιμοποιούμε σε μια πρόταση;