3. Είδη άρθρων

 

3.1 Οριστικό άρθρο

Οριστικό

είναι το άρθρο το οποίο χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε συγκεκριμένα, εξειδικευμένα και με ακρίβεια σε κάτι, το οποίο είναι γνωστό σε όλους τους ομιλητές.  

Οριστικά άρθρα είναι τα ο, η, το / οι, τα. Με τη χρήση του οριστικού άρθρου έχουμε οριστική αναφορά, δηλαδή αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε κάτι. Επομένως, στο παράδειγμα

Το βιβλίο είναι δύσκολο

εννοείται ότι κάποιος αναφέρεται σε κάποιο βιβλίο που είναι γνωστό στον αναγνώστη. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα ουσιαστικό από μόνο του δεν αρκεί για να καθορίσει κάτι, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε μόνη της τη λέξη βιβλίο και να περιμένουμε από τον συνομιλητή μας να καταλάβει για ποιο βιβλίο μιλάμε.

 

Το ίδιο συμβαίνει και για τα κύρια ονόματα, τα οποία θεωρούνται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή μέρος. Για παράδειγμα,

Ο Νίκος από τη Σάμο ήρθε εχθές σπίτι μου και παίξαμε,

αναφέρεται σε «κάποιον Νίκο» που είναι γνωστός και στον ομιλητή αλλά και τον συνομιλητή του.

 

Χρησιμοποιούμε, επίσης, το οριστικό άρθρο όταν επιθυμούμε να μιλήσουμε γενικά για ένα είδος οντοτήτων, όπως για παράδειγμα

Τα σκυλιά είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου·

στην περίπτωση αυτή μιλώντας για όλα τα σκυλιά, λέμε ότι έχουμε γενικευτική αναφορά.

 

Επιπλέον, το οριστικό άρθρο του ουδέτερου γένους (το) μπορεί να ουσιαστικοποιήσει, δηλαδή να κάνει ουσιαστικό ένα οποιοδήποτε μέρος του λόγου και αυτό να παίρνει τη θέση υποκειμένου, αντικειμένου ή κατηγορουμένου. Π.χ. στο

Είναι απαράδεκτο το να έρχεσαι όποια ώρα σε βολεύει

το άρθρο ουσιαστικοποιεί το το να έρχεσαι, το οποίο έχει θέση υποκειμένου μέσα στην πρόταση· στο

Η επιστήμη έπαψε να ασχολείται με το χθες

το άρθρο ουσιαστικοποιεί το επίρρημα χθες, το οποίο συντακτικά έχει θέση αντικειμένου.


3.2 Αόριστο άρθρο

Αόριστο

είναι το άρθρο το οποίο χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε κάτι αόριστα, το οποίο δεν είναι συγκεκριμένο ούτε και γνωστό στον ακροατή/αναγνώστη και έχει γενική σημασία .

Αόριστα άρθρα είναι τα ένας, μία, ένα. Στην περίπτωση του αόριστου άρθρου λέμε ότι έχουμε αόριστη αναφορά, δηλαδή αναφερόμαστε σε κάτι αόριστα. Επομένως, στο παράδειγμα

Αγόρασε ένα κρεβάτι, μια τραπεζαρία και έναν υπολογιστή

 εννοείται ότι κάποιος αναφέρεται αόριστα σε «κάποιο κρεβάτι», «κάποια τραπεζαρία» και «κάποιον υπολογιστή».