Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: ομολογώ
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
ομολογώ [omoloγó] -ούμαι Ρ10.9 : α. παραδέχομαι, αναγνωρίζω την αλήθεια μιας κατάστασης, ενός γεγονότος κτλ. την οποία μέχρι εκείνη την ώρα αρνούμουν ή δίσταζα να παραδεχτώ: ~ την αλήθεια / την πλάνη μου. ~ ότι έχεις δίκιο. Πρέπει να ομολογήσω ότι είπα ψέματα. β. παραδέχομαι ορισμένη υπαιτιότητα ή ενοχή μου: ~ το έγκλημά μου. Tον βασάνισαν για να ομολογήσει. γ. φανερώνω, αποκαλύπτω κτ.: Ομολόγησε τα πάντα στην ανάκριση. || ~ την πίστη μου, διακηρύσσω δημόσια τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις: Xριστιανοί που ομολογούσαν την πίστη τους πέθαιναν με μαρτυρικό θάνατο.

[λόγ. < αρχ. ὁμολογῶ]

[Λεξικό Κριαρά]
ομολογώ· μολογώ· 'μολοώ.
 • Ά Μτβ.
  • 1)
   • α) Παραδέχομαι, αναγνωρίζω:
    • (Σαχλ., Αφήγ. 339), (Ασσίζ. 16622
    • (παρενθετικά):
     • Μα 'σφαλα, 'μολογώ σου το, κι έμεινα νικημένος απού τον πόθο (Ερωφ. Δ́ 663
    • φρ. ομολογώ χάριτας = χρωστώ ευγνωμοσύνη:
     • (Πτωχολ. α 775
   • β) (νομ.):
    • Περί του εγγυητή οπού ουδέν μολογά (Ασσίζ. 25430
   • γ) παραδέχομαι, αναγνωρίζω ως έγκυρο, αληθινό:
    • ουκ οίδεν το ορθόδοξον ομολογείν την τύχην (Σπαν. O 245
    • (θεολ.):
     • (Επιστ. Μωάμ. Β́ 666
     • ομολογά η εκκλησία «έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών» (Πηγά, Χρυσοπ. 293 (1)
   • δ) (με κατηγ.) αναγνωρίζω τη νομιμότητα του αξιώματος κάπ.:
    • αφορισμόν κατά του ομολογήσαντος τον Κατακουζηνόν βασιλέα (Byz. Kleinchron. Á 8236
   • ε) (προκ. για το Θεό):
    • Έναν θεόν εμείς πιστεύομεν και ομολογούμεν (Διήγ. Αλ. G 26618
    • (με κατηγ.):
     • μόνον Θεόν αληθινόν να σε ομολογήσουν (Ιστ. Βλαχ. 2702
    • (προκ. για την Παναγία):
     • Εσέν (ενν. Μαρία) … δέσποινα ομολογούσι (Σκλέντζα, Ποιήμ. 753
    • φρ. δε μολογώ θεόν = δε σέβομαι απολύτως τίποτε:
     • (Ριμ. κόρ. 698).
  • 2)
   • α) Αποδέχομαι κάπ. κατηγορία, ομολογώ:
    • να μη τον κρεμάσουν διά το αυτόν (ενν. φόνο), εάν ου το ομολογήσει (Ασσίζ. 45816
   • β) παραδέχομαι, ομολογώ (κάτω από ηθικό ή σωματικό εξαναγκασμό):
    • απάνω εις βάρος αφορισμού να ομολογήσει το χρέος του (Σεβήρ., Διαθ. 19040· Μαχ. 30011).
  • 3) Έχω τη γνώμη, πιστεύω:
   • την αγάπη πως μοιάζει μολογώ του παραδείσου (Πιστ. βοσκ. II 2, 188).
  • 4) Δίνω μαρτυρία για κ.:
   • η θαυμαστή σου γέννα τα μολογά για να βρεθείς μητέρα και παρθένα (Φαλιέρ., Θρ. 62).
  • 5)
   • α) Εκμυστηρεύομαι, εμπιστεύομαι κ. σε κάπ.:
    • ειδέ και αν έπταισες … την γυναίκαν σου μηδέν τ’ ομολογήσεις (Σπαν. (Ζώρ.) V 218· Φορτουν. Β́ 159
   • β) (θρησκ.) εξομολογούμαι:
    • εξαγορεύσου τα κακά … μολόγα την αιτιάν σου (Πένθ. θαν. 453).
  • 6) Εκφράζω, εξωτερικεύω (συναίσθημα):
   • μολόγησε τον πόνο σου (Θυσ. 609
   • τον πόθο μου … να 'μολοήσω (Φορτουν. Β́ 128).
  • 7)
   • α) Δηλώνω, φανερώνω:
    • να ομολογήσει διά ποίαν αιτίαν τον εγκαλέ (Ασσίζ. 34111
    • τα καμώματα συχνά ψέματα μολογούσι (Σουμμ., Παστ. φίδ. Δ́ [687]
   • β) φανερώνω κ. κρυμμένο:
    • ομολόγησεν τα ασημικά της (Συναδ. φ. 56r
   • γ) καταδεικνύω, κάνω ολοφάνερο:
    • τα μάτια σου το μολογού το βάρος τση καρδιάς σου (Θυσ. 120
   • δ) εκδηλώνω, φανερώνω:
    • μολογούσι … το κορμί και ο νους την φύσιν τήν κρατούσι (Φαλιέρ., Ρίμ. 25).
  • 8) Αποκαλύπτω:
   • να τους ομολογήσει την άπασαν αλήθειαν (Διήγ. Αλ. V 24).
  • 9) Ανακοινώνω:
   • του πασά το θάνατο σ’ όλους εμολογήσα (Τζάνε, Κρ. πόλ. 32714).
  • 10) Γνωστοποιώ, πληροφορώ:
   • (Ερωτόκρ. Γ́ 1676
   • ομολόγησέν του το πώς την έκτισεν (ενν. την εκκλησία) ο Σολομών (Διήγ. Αλ. G 26616).
  • 11) Δίνω αναφορά (σε ανώτερο):
   • ο συνορίτης … ομολόγησέν του (ενν. του βασιλέα) περί τα φουσάτα, το πόσες χιλιάδες έρχονται (Διήγ. Αλ. V 22).
  • 12) Διακηρύσσω, διαλαλώ:
   • τη νίκη σ’ όλη τη Φραγκιά να πα μολογήσουν (Τζάνε, Κρ. πόλ. 3786).
  • 13)
   • α) Διηγούμαι, αφηγούμαι:
    • η κόρη ουκ ομολόγησεν το όνειρον ως ήτον (Λίβ. Sc. 223
   • β) περιγράφω:
    • Το κάλλος (ενν. της βασίλισσας) … τις να το μολογήσει …; (Βίος Δημ. Μοσχ. 479).
  • 14) Αναφέρω, μνημονεύω, κατονομάζω:
   • Εις την πούντα του Τραγγιλό … ήτον και μία χώρα χαλασμένη και δεν την μολογούν (Πορτολ. Α 24021).
  • 15) Επαινώ, εγκωμιάζω:
   • Ιούδα, … να σε μολογούν τα αδέρφια σου· … να προσκυνήσουν εσέν παιδιά του πατρός σου (Πεντ. Γέν. XLIX 8).
  • 16) (Νομ.) αποδεικνύω, βεβαιώνω, πιστοποιώ:
   • (Ασσίζ. 20521
   • (με κατηγ.):
    • ομολογούμεν και μαρτυρούμεν τον … εφημέριον … τίμιον κατά πάντα (Βλαστού, Επιστ. 177).
  • 17)
   • α) Εξαγγέλλω, υπόσχομαι, εγγυώμαι:
    • Ταύτα δε ως βέβαια και ομολογούμενα οι ασεβείς είχασι (Καναν. 278-9
   • β) υπόσχομαι στον εαυτό μου, αποφασίζω:
    • ομολόγησαν να παρθενεύουν (Βακτ. αρχιερ. 178).
  • 18) Καταδίδω, προδίδω:
   • Ανέν κανένας … και μας ιδεί … και μολογήσει μας επά στην χώραν μέσα; (Ευγέν. 484).
  • 19) (Νομ.) καταγγέλλω:
   • ένι ομολογημένος με μάρτυρες … ότι εποίκεν εκείνον το λάβωμαν (Ασσίζ. 915).
 • Β́ Αμτβ.
  • 1)
   • α) Παραδέχομαι:
    • πας 'φκαριστημένα, καθώς μόνιος σου μολογάς (Φορτουν. Β́ 246
   • β) (νομ.) αποδέχομαι κατηγορία, ομολογώ:
    • (Ελλην. νόμ. 53015
    • εκείνος οπού έβαλεν το λαμπρόν … αφ’ εαυτού τε εμολόγησεν (Ασσίζ. 2233
   • γ) αναγνωρίζω, παραδέχομαι τα σφάλματά μου:
    • τον φρόνιμον ληστήν, με το να μολογήσει, μέσα εις τον παράδεισον τον έβαλε (Ιστ. Βλαχ. 2291).
  • 2) Μιλώ, λέω:
   • Γλώσσα δεν έχει να το πει, χείλη να μολογήσει (Περί ξεν. 73).
  • 3) Εκθέτω· αποφαίνομαι:
   • εις την Σοφίαν του ομολογά (ενν. ο Σολομών) … (Συναξ. γυν. 75).

[αρχ. ομολογέω. Ο τ. μολογώ και σήμ. λαϊκ. Ο τ. 'μολοώ και σήμ. κυπρ. Η λ. και σήμ.]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go