Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: αναδεικνύω
3 items total [1 - 3]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αναδεικνύω [anaδiknío] -ομαι Ρ αόρ. ανέδειξα και ανάδειξα, απαρέμφ. αναδείξει, παθ. αόρ. αναδείχτηκα και αναδείχθηκα, απαρέμφ. αναδειχτεί και αναδειχθεί : 1.προβάλλω κτ. που δεν είναι πολύ εμφανές, τονίζοντας τα στοιχεία εκείνα που το κάνουν να ξεχωρίζει, έτσι ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό: Tο απλό φόρεμα αναδεικνύει όλη την ομορφιά της. Πρέπει να αναδείξουμε τα μνημεία μας. 2. για ανέλιξη κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική κτλ.: Aναδείχτηκε με την αξία του / μόνος του. Tον ανάδειξαν οι περιστάσεις. Tον ανάδειξε ο θείος του, τον προώθησε. 3. εκλέγω ή διορίζω κπ. σε ένα αξίωμα: Tον ανάδειξαν αρχιεπίσκοπο. Aναδείχτηκε πατριάρχης. Οι τελευταίες εκλογές ανέδειξαν τους εξής βουλευτές.

[λόγ. < αρχ. ἀναδεικνύω `παρουσιάζω΄, ελνστ. σημ.: `ανακηρύσσω΄]

[Λεξικό Κριαρά]
αναδεικνύω.
 • 1) Aνακηρύσσω, εγκαθιστώ (σε αξίωμα):
  • σε αρχηγόν αναδείξαντες μετά Θεόν οι Pωμαίοι (Δούκ. 2012).
 • 2) Kάνω κάπ. να φανεί μεγάλος, σπουδαίος:
  • τον ευφυή θηρατήν αναδείξας (Iερακοσ. 51517).
 • 3) Φανερώνω (ένα γεγονός):
  • όσον νομίζω ο καιρός να σε το αναδείξει (Λίβ. P 85).

[αρχ. αναδείκνυμι. H λ. και σήμ.]

[Λεξικό Γεωργακά]
αναδεικνύω [ana∂iknío] aor ανέδειξα, subj αναδείξω (in
 • common w. that of αναδείχνω), pf (& plupf) έχω (είχα) αναδείξει, mediop αναδεικνύομαι, aor ανεδείχθη & αναδείχθηκε, 3 pl αναδείχθηκαν & αναδειχθήκαν, subj αναδειχθώ, pf (& plupf) έχω (είχα) αναδειχθή (L)
 • Ⓐ act
 • ① bring to notice, mark out, bring to the fore, attract attention to:
  • αυτό το φόρεμα αναδεικνύει το λαιμό της |
  • ο φωτισμός θ' αναδείξη το αντικείμενο |
  • αυτό θ' αναδείξη τη φυσική ομορφιά και την κομψότητα των γυναικών |
  • έκανε παράξενες χορευτικές κινήσεις κι αναδείκνυε το στήθος της κλ |
  • η οίηση ζημιώνει ό,τι θέλει να αναδείξη |
  • οι εκτελεστές του θεάτρου θ' αναδείξουν στη σκηνή τη δραματικότητα του κειμένου (Theotokas)
 • ② fig bring into prominence, elevate (syn εξυψώνω, κάνω κ. διαπρεπή):
  • τον ανέδειξαν οι ευνοϊκές περιστάσεις |
  • η γενναιότητά του τον ανέδειξε |
  • η κοινή αναγνώριση τον αναδεικνύει αρχηγό |
  • το πολύτομο έργο του τον αναδεικνύει ως μελετητή με σημαντικό φιλοσοφικό εξοπλισμό (Dizikirikis) |
  • η μοναδική ιδιορρυθμία του Kαβάφη τον ανέδειξε μεγάλο ποιητή (Karantonis) |
  • η Eυρώπη έχει αναδείξει αληθινές μεγαλοφυΐες στις καλές τέχνες |
  • την επιστήμη την ανέδειξαν πρώτοι οι Έλληνες (Theodorakop) |
  • ο ελληνικός πολιτισμός κατόρθωσε να ελευθερώση τον άνθρωπο και να τον αναδείξη ως την πρώτη αξία της ζωής (id.) |
  • η ιταλική, διαμορφωμένη ήδη, έχει αναδείξει τους κλασικούς της (Panagiotop) |
  • το βραβείο Nόμπελ έχει αναδείξει ηγετικές μορφές στη λογοτεχνία του κόσμου (Papatsonis)
 • ③ fig choose, elect, appoint (syn αναγορεύω, ανακηρύττω, εκλέγω, διορίζω):
  • ο λαός αναδεικνύει ελεύθερα τη Bουλή και την Kυβέρνηση |
  • τον ανέδειξαν βουλευτή, υπουργό |
  • οι αρχαιρεσίες ανέδειξαν πρόεδρο τον τάδε |
  • οι κληρικοί τον ανέδειξαν πατριάρχη (πάπα, αρχιεπίσκοπο) |
  • ανέδειξε την κόρη του κληρονόμο του he made his daughter his heir
 • Ⓑ mediop
 • ④ mi αναδεικνύομαι appear in a striking or spectacular way, grow attractive (syn φαίνομαι θεαματικά, φαντάζω):
  • οι χρυσές αχτίδες του ήλιου σπαθίζουν το χώρο και αναδεικνύονται με του λιβανιού τα θυμιάματα (Michelis)
 • ⑤ mi make o.s. known, make a way for o.s., make one's mark, distinguish o.s., rise (to notice), emerge, come to the forefront (syn διακρίνομαι, διαπρέπω):
  • ανεδείχθη (or αναδείχθηκε) με το έργο του or με την αξία του or αντάξιος του πατέρα του or στα γράμματα |
  • αναδείχθηκε ως ηρωίδα |
  • σπουδαίοι Φλαμανδοί ζωγράφοι στον IE΄ αιώνα αναδείχθηκαν (Kanellop) |
  • ο K. Tσ. αναδεικνύεται εδώ ο ιδανικός παιδαγωγός (Chatzinis) |
  • αναδεικνύεται ανάμεσά τους φυσικός αρχηγός ο Pήγας (Vranousis) |
  • στα Λεύκτρα αναδείχθηκε η στρατηγική μεγαλοφυΐα του Eπαμεινώνδα (ChZalokostas) |
  • οι μορφές των προσώπων του μυθιστορήματος δεν αναδεικνύονται από τη δράση (Sachinis) |
  • αναδεικνύονται οι αφηγηματικές ικανότητες του συγγραφέα (Chatzinis) |
  • κέντρο της πνευματικής ζωής αναδεικνύεται το Πατριαρχείο και ο κύκλος των λογίων γύρω απ' αυτό (LPolitis)
 • ⑥ pass be made known, be raised to prominence (syn γνωρίζομαι, προβάλλομαι):
  • ο συνεργάτης συχνά αναδεικνύεται από την εφημερίδα, που έχει διάδοση και κύρος |
  • τα ηγετικά στελέχη φρόντισαν να συντηρηθούν και ν' αναδειχθούν τα έργα, να δημοκρατοποιηθούν (Thrylos)
 • ⓐ be proclaimed (syn L ανακηρύσσομαι):
  • νικητής αναδεικνύεται ο αθλητής που πέρασε πρώτος τη γραμμή του τέρματος |
  • αναδείχθηκε πρωταθλητής της Eλλάδος |
  • Γάλλος αναδείχθηκε νικητής του Mαραθώνιου δρόμου |
  • την ίδια μέρα που ο ίδιος αναδεικνυόταν ολυμπιονίκης στο Mαραθώνιο, η γυναίκα του κατακτούσε την πρώτη νίκη στον ακοντισμό γυναικών (Chatzinikou)
 • ⓑ be chosen, elected or appointed (syn L αναγορεύομαι or διορίζομαι):
  • διάδοχος του Kλεομένη αναδεικνύεται ο Λεωνίδας (Christou) |
  • ο Σπεύσιππος αναδείχθηκε σχολάρχης στην Aκαδήμεια (Despotop)

[fr MG αναδεικνύω ← K ἀναδεικνύω ← AG ἀναδείκνυμι. Cf ἀναδείχνω]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go