Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: "απολυτός, -ή, -ό"
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Γεωργακά]
απόλυτος, -η, -ο [apólitos] (L)
 • ① absolute, total, perfect, complete (syn πλήρης, τέλειος):
  • ~ αυτοματισμός, θρίαμβος, ιδεαλισμός, σκεπτικισμός, χωρισμός |
  • απόλυτη ασπράδα, καθαριότητα, νηστεία, ομορφιά |
  • απόλυτη ησυχία, νηνεμία, σιωπή, τάξη |
  • απόλυτη άνεση, ευτυχία, ικανοποίηση, μοναξιά |
  • απόλυτη εχεμύθεια, ειλικρίνεια, μυστικότητα |
  • απόλυτη άγνοια, αντικειμενικότητα, γνώση, σαφήνεια |
  • απόλυτο σκοτάδι |
  • απόλυτη έλλειψη αναλογιών |
  • απόλυτη αντίθεση, ταυτότητα (δύο πραγμάτων) |
  • απόλυτη επιτυχία unqualified success |
  • έχει απόλυτο δίκιο he is absolutely right |
  • διδάσκουν την απόλυτη δυσπιστία στις αισθήσεις (Papanoutsos) |
  • η σοφία του θεού περιέχει μέσα της το απόλυτο σύνολο των αριθμών (Kanellop) |
  • η οικονομία είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του κράτους (PSolomos)
 • ⓐ absolute, total, full, unreserved (syn πλήρης):
  • ~ έρωτας, σεβασμός |
  • απόλυτη γυμνότητα, εμπιστοσύνη, επιδοκιμασία, πειθαρχία, πίστη, υποταγή |
  • απόλυτη προσκόλληση στα περασμένα |
  • ο Ψυχάρης πολέμησε με απόλυτη ανιδιοτέλεια (Theotokas) |
  • ηλικιωμένοι μαστόροι δουλεύουν με απόλυτη αφοσίωση (Panagiotop)
 • ② unrestricted, unrestrained, absolute (near-syn απεριόριστος 2):
  • ~ |
  • απόλυτη ελευθερία, εξουσία, κυριαρχία |
  • ήθελαν να κάμουν σύστημα να είναι απόλυτοι αφεντάδες μας (Makryg) |
  • βρίσκεται σε θέση απόλυτης ισχύος (Stathis)
 • ⓑ of general or universal validity, exceptionless (near-syn ανεξαίρετος):
  • ~ κανόνας, νόμος |
  • είναι φρόνιμο να διατυπώνομε τη γνώμη μας με επιφυλάξεις, εάν δεν είμαστε βέβαιοι για το απόλυτο κύρος της (Papanoutsos) |
  • παρουσιάζουν τα συμπεράσματα σαν εμπειρία απόλυτη και ολοκληρωμένη (Evelpidis)
 • ⓒ strict, absolute (near-syn αυστηρός):
  • οι προτάσεις νόμων εγγράφονται με απόλυτη προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη (Christidis EΣ) |
  • για την απόλυτη επιβολή του νόμου, κάθε μορφή δημοκρατίας καθορίζει μια διαδικασία (Tsatsos)
 • ③ not considered in relation to sth else, not relative, absolute (ant σχετικός):
  • απόλυτη αξία, ηθική, πλειοψηφία |
  • η γεωγραφική διαφοροποίηση δεν δίνει τόσο σαφή εικόνα όσο δίνουν τα απόλυτα μεγέθη των διαμέτρων του προσώπου (Poulianos) |
  • ο ~ χρόνος, ο αδειανός από κάθε περιστατικό, δεν υπάρχει (Kanellop) |
  • το μεγάλο και το μικρό δεν αποτελούν σχετικούς προσδιορισμούς, όπως υποστηρίζει ο Aριστοτέλης, αλλά προσδιορισμούς απόλυτους (Tatakis)
 • ⓓ math, phys etc ~ αριθμός cardinal number:
  • απόλυτα αριθμητικά cardinal numerals |
  • απόλυτη τιμή value of number irrespective of sign, absolute value, arithmetical value (syn αριθμητική τιμή) |
  • απόλυτη πίεση, ταχύτητα, υγρασία |
  • απόλυτο ύψος |
  • απόλυτο μηδέν temperature of (approximately) -273.1 C, absolute zero |
  • απόλυτη θερμοκρασία temperature measured on the absolute scale, absolute temperature
 • ⓔ gramm having no syntactic connection w. the rest of the clause, absolute:
  • ονομαστική, γενική, μετοχή απόλυτη (& kath ~) |
  • | ~
 • ⓕ mus απόλυτη ακοή or απόλυτο αφτί sense of absolute pitch:
  • | απόλυτη μουσική instrumental music (independent of title, text or program), absolute music |
  • μετά την γαλλική επανάσταση, η απόλυτη μουσική αναπτύσσεται γοργά (Theodorakis)
 • ④ absolute, ultimate, supreme (near-syn ανώτατος2 3, απώτατος):
  • απόλυτη λύτρωση, οδύνη, ομορφιά, ουσία |
  • το απόλυτο αγαθό, κακό |
  • το απόλυτο είναι ον, πνεύμα |
  • ~ βαθμός βίας |
  • ~ σκοπός του νου |
  • απόλυτο κριτήριο της αλήθειας |
  • βάζαν τον Γ. απόλυτο κριτή στις διαφορές τους (Melas) |
  • του αξίζει ο ~ έπαινος |
  • δουλεύουν για να φτιάσουν το απόλυτο όπλο, με το οποίο θα κυριαρχήσουν του κόσμου (Kyriakidis)
 • ⓖ absolute, basic, fundamental (syn θεμελιώδης):
  • η αμφιβολία αποτελεί την απόλυτη αρχή της φιλοσοφίας (SPanou)
 • ⓗ absolute, extreme, dire (syn επιτακτικός):
  • είναι απόλυτη ανάγκη να φάτε (Myriv) |
  • ο χαλκός έφτασε να γίνει είδος απόλυτης αναγκαιότητας (NPlaton)
 • ⑤ categorical, authoritative, dogmatic, assertive, inflexible (near-syn αποκλειστικός 1c, δογματικός, κατηγορηματικός):
  • απόλυτη κοσμοθεωρία, πεποίθηση |
  • απόλυτα δόγματα |
  • απόλυτη γενίκευση sweeping generalization |
  • απάντησε με ένα απόλυτο "όχι" |
  • ~ στις γνώμες του είναι ο φανατικός (Psathas) |
  • είναι ~ στην αντίληψή του και στην κρίση του (Katsigra)

[fr kath απόλυτος ← postmed (Somavera), MG (schol., pap) ← PatrG, K]

[Λεξικό Γεωργακά]
απολυτός, -ή, -ό [apolitós]
 • ① not tied or bound, free (syn αμολητός 1, ant δεμένος):
  • απολυτά ζώα |
  • folkt άμα θα πάει να ζέψει, εγώ που θα είμαι ~, θα πάω να το φάω (Loukatos) |
  • poem σούρνει τους άρχοντους απολυτούς και τους φτωχούς δεμένους (Kazantz Od 10.268)
 • ② loose, spread (syn αμολητός 1b, απλωτός 1, λυτός):
  • έλαμψαν τα γένια του και τ' απολυτά μαλλιά του στις πλάτες (Kazantz) |
  • poem (με) το ζωνάρι απολυτό | ξεμολοημένος περβατώ (Malakasis) |
  • ένας άγγελος, ασάλευτος |..| με απολυτές τις μεγάλες | άσπρες φτερούγες (Myriv)
 • ③ Christ rel απολυτή εβδομάδα week during which no fast is kept on Wednesday or Friday

[fr postmed (17th c.) απολυτός ← MG, PatrG, der of ἀπολύω]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go