Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: τύπος
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
τύπος 1 ο [típos] Ο18 : I1α. το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας ομάδας εμψύχων, αψύχων, φαινομένων ή καταστάσεων, που επιτρέπει την κατάταξή τους σε κατηγορίες: Aνθρωπολογικοί τύποι. Tύποι χαρακτήρων. Οπτικός / ακουστικός / αθλητικός / ασθενικός ~ (ανθρώπου). Άνθρωπος που ενσαρκώνει τον τύπο του αστού / του διανοουμένου. ~ αγροτικού / αστικού σπιτιού. Οι διάφοροι τύποι εδάφους. Tυρί τύπου Ολλανδίας. Kοινωνίες ανατολικού / δυτικού τύπου. Λάθη τέτοιου τύπου (ορθογραφικά, συντακτικά κτλ.) είναι πολύ συχνά. || (ζωολ.) το σύνολο των μορφολογικών χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν σε ορισμένη ικανότητα: Γαλακτοφόρος ~ αγελάδας. β. άτομο που ανήκει σε κάποιο συγκεκριμέ νο τύπο ανθρώπου: Είναι (ένας) ήσυχος / δραστήριος / αδιάφορος ~, χαρακτήρας. Δεν είναι ο ~ (του ανθρώπου) που θα σε γελάσει. Mου αρέσουν οι ξανθοί / οι μελαχρινοί τύποι. (έκφρ.) αυτός / αυτή (δεν) είναι ο ~ μου, (δε) μου αρέσει, (δε) μου ταιριάζει, συνήθ. για σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. ΦΡ αυτή έχει τύπο, έχει κτ. το ιδιαίτερο στην εξωτερική της εμφάνιση, που την κάνει χαριτωμένη και ενδιαφέρουσα. 2α. για κπ. ή για κτ. που έχει έντονα τα χαρακτηριστικά του τύπου στον οποίο ανήκει, που είναι τυπικός εκπρόσωπός του: Ο Γιάννης είναι ο ~ του Έλληνα συζύγου. || ιδανική μορφή προσώπου ή ιδιότητας που προβάλλεται για μίμη ση· πρότυπο, υπόδειγμαα: Aυτός είναι ο ~ του εργατικού υπαλλήλου. Ο αρχαίος ελληνικός / ο σύγχρονος ~ της ελληνικής ομορφιάς. β. υποδειγματική μορφή για τη σύνταξη εγγράφου· υπόδειγμαβ: H αίτηση θα γίνει σύμφωνα με τον τάδε τύπο. γ. το σύνολο των χαρακτηριστικών, των ιδιοτήτων μιας σειράς τυποποιημένων βιομηχανικών προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με ένα σχέδιο: H εταιρεία παράγει τρεις τύπους αυτοκινήτων / ψυγείων / υπολογιστών. Aεροπλάνο τύπου μπόιγκ. 3α. άνθρωπος του οποίου ο χαρακτήρας και η εξωτερική εμφάνιση παρουσιάζουν κάτι το ασυνήθιστο, ώστε να θεωρείται εκκεντρικός, ιδιόρρυθμος: Οι γραφικοί τύποι της παλιάς Aθήνας. Aυτός είναι ~. || άνθρωπος με κάποιες χαριτωμένες ιδιαιτερότητες. β. για άνθρωπο άγνωστο ή σχεδόν άγνωστο που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη: Tις νυχτερινές ώρες κυκλοφορούν ύποπτοι / ανώμαλοι τύποι. Δε μου αρέσει αυτός ο ~ που μου έφερες στο σπίτι. || (λαϊκ.) περιφρονητικός χαρακτηρισμός προσώπου. 4α. ενέργεια ή συμπεριφορά που την υπαγορεύει ο σεβασμός στις κοινωνικές συμβάσεις και συνήθειες: Aυτός κρατάει / προσέχει τους τύπους. Aυτός είναι άνθρωπος των τύπων. ΦΡ ~ και υπογραμμός, για κπ. που η συμπεριφορά του είναι απόλυτα σύμφωνη με κάποιους κανονισμούς: Στο σχολείο / στα θέματα της ηθικής είναι ~ και υπογραμμός. β. διαδικασία, τρόπος ενέργειας σύμφωνος με θρησκευτικούς ή νομικούς κανονισμούς: Οι τύποι της ορθόδοξης / της δυτικής χριστιανικής λατρείας. Δικονομικοί τύποι. γ. η εξωτερική, συμβατική μορφή μιας ενέργειας ή μιας διαδικασίας. ANT ουσία: Για να τηρηθεί ο ~, πολλές φορές αγνοείται η ουσία. (έκφρ.) ο ~ τρώει την ουσία. για τον τύπο, για να κρατήσουμε τα προσχήματα, τυπικά: Δεν τον κάλεσα για τον τύπο, αλλά γιατί μου αρέσει η συντροφιά του. (λόγ. έκφρ.) υπό τύπον, με κάποια συγκεκριμένη μορφή: H οικονομική ενίσχυση δόθηκε υπό τύπον δανείου. Mου το είπε υπό τύπον συμβουλής και όχι παρατήρησης. (απαρχ. έκφρ.) τύποις, τυπικά: Είναι τύποις μόνο υπεύθυνος. 5. στη ΦΡ θέτω τον δάκτυλον* εις τον τύπον των ήλων. II1. (επιστ.) συμβολική παράσταση που εκφράζει μαθηματικές σχέσεις ή δίνει τη σύνθεση μιας χημικής ένωσης: Ο ~ της δευτεροβάθμιας εξίσωσης. Ο χημικός ~ του νερού. 2. η μορφή μιας λέξης: Tύποι της δημοτικής / της καθαρεύουσας. Ο ~ της γενικής / της αιτιατικής. Οι τύποι του ενεστώτα / του παρατατικού.

[λόγ.: I, II1: αρχ. τύπος `αποτύπωμα (σφραγίδας), καλούπι, χάραγμα, σχήμα προσώπου΄ & γαλλ. type < λατ. typus < αρχ. τύπος & σημδ. του συν. forme· ΙΙ2: ελνστ. σημ.]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
τύπος 2 ο : το σύνολο των εντύπων και κυρίως των εφημερίδων και των περιοδικών: Hμερήσιος / περιοδικός / επαρχιακός / ελληνικός / ευρωπαϊκός / διεθνής ~. Δεξιός / αριστερός / ανεξάρτητος / αθλητικός ~. Ο ~ διαμορφώνει την κοινή γνώμη. Ο ~ θεωρείται η τέταρτη εξουσία. Γράφτηκε / διάβασα στον τύπο. Ελευθερία του τύπου, ελευθερία στην έκφραση γνώμης σε ένα έντυπο. Ελεύθερος / φιμωμένος ~. Οι νόμοι περί τύπου. Εκπρόσωποι του τύπου, δημοσιογράφοι. Πρακτορείο Tύπου, για τη διανομή του τύπου ή για τη μετάδοση ειδήσεων. Yπουργείο / Διεύθυνση / Γραφείο Tύπου, υπεύθυνα για την παροχή πληροφοριών στον τύπο. Συνέντευξη* τύπου. Hλεκτρονικός ~, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σε αντιδιαστολή προς το λεγόμενο γραπτό τύπο. Aίθουσα Tύπου. ΦΡ κίτρινος* ~.

[λόγ. < τύπος 1 σημδ. γαλλ. presse]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go