Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: ξένος
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Κριαρά]
ξένος, επίθ. και ουσ.
 • Ά Ως επίθ.
  • 1)
   • α) Προκ. για χώρα διαφορετική από την πατρίδα:
    • (Φαλιέρ., Ενύπν. 84), (Πεντ. Έξ. II 22), (Λίβ. Sc. 2650
   • β) (σε μεταφ.):
    • από την καρδιά την εδική μ’ εβγήκα, … κι εις ξένον τόπον περπατώ (Ιντ. κρ. θεάτρ. Γ́ 26
   • γ) (θρησκ., σε μεταφ. προκ. για την επίγεια ζωή):
    • θρηνώ εις τον ξένον κόσμον τούτον και επαναλύσαι επιποθώ προς την αρχαίαν πατρίδα (Νεόφ. Έγκλ. Β́ 13
    • (στο συγκρ., προκ. για την κόλαση):
     • ο τύραννος … βουλόμενος ξενώσαι με εις την χώραν ξενοτέραν … εις πυρ (Νεόφ. Έγκλ. Β́ 17).
  • 2) Για πρόσωπο
   • α) που κατάγεται από άλλη χώρα ή κατοικεί σε άλλη χώρα:
    • είναι άνθρωποι ξένοι απ’ άλλους τόπους … και περπατούν την Βενετιάν, την Πόλην (Ιστ. Βλαχ. 2155· Ερωτόκρ. Ά 1720
   • β) (σε κλητ. προσφών.):
    • (Λίβ. P 1819
   • γ) (με επόμ. την πρόθ. από + αιτιατ. ή το επίρρ. απεδώ):
    • βρίσκομαι ξένος … από τον τόπον τούτονε (Σουμμ., Παστ. φίδ. Ά [455]· Έ [521]
   • δ) (συνεκδ.) που ταιριάζει σε ξένο, ξενικός:
    • μετά ξένου σχήματος … προς το παλάτιν έφθασεν (Καλλίμ. 1570).
  • 3) Αλλοεθνής:
   • (Πεντ. Γέν. XVII 27).
  • 4)
   • α) Ξενιτεμένος:
    • έφυγεν εκ την χώραν του και απέ τα γονικά του …· … ούτως είναι … ξένος εις άλλον κόσμον (Λίβ. Esc. 3825
    • (για τη χρ. μαζί με το επίθ. αλλότριος βλ. ά.):
     • (Βέλθ. 507
   • β) (με επόμ. την πρόθ. από + αιτιατ.) που περιπλανάται (αφού απαρνήθηκε την πατρίδα του):
    • ξένος … από τον κόσμον (Λίβ. Sc. 3007).
  • 5) (Μεταφ.· με γεν.) που έχει αποξενωθεί από κ.:
   • ξένον απέδειξε (ενν. εμέ ο Βελίαρ) των εντολών Θεού μου (Ιωάνν. ιερ. 14).
  • 6) (Με επόμ. την πρόθ. από + αιτιατ.) διωγμένος, εξόριστος:
   • ξένους από τα σπίτια τους και από τα γονικά τους (Φαλιέρ., Ρίμ. 203).
  • 7)
   • α) Που ανήκει σε άλλον, που δεν είναι δικός μου:
    • εκίνησε να κλέπτει (ενν. ο μύρμηξ) και τας ξένας γεωργίας (Πτωχολ. α 831· Ερωφ. Β́ 48
   • β) (προκ. για ξένες χώρες ή λαούς):
    • διατί γυρεύεις τα πράγματα τα ξένα (ενν. Αλέξανδρε); (Διήγ. Αλ. G 289
   •  
    • γ1) (προκ. για εκκλησιαστική επαρχία) που ανήκει στη δικαιοδοσία άλλου επισκόπου:
     • Περί φευγάτων κληρικών, οπού παγαίνουν εις ξένην επαρχίαν (Βακτ. αρχιερ. 184
    • γ2) (συνεκδ.) στου οποίου τη δικαιοδοσία δεν ανήκει κάπ.:
     • Περί κληρικών κρίσεων οπού ζητούν να κριθούν εις πατριάρχην ξένον (Βακτ. αρχιερ. 157
   • δ) (μεταφ. για να δηλωθεί ότι όλα ανήκουν στο Θεό και δίνονται από Εκείνον):
    • Δεν γνώθεις πως δεν έχομε πράμαν εδώ κανένα δικό μας, … αμ’ όλα ξένα; (Φαλιέρ., Ρίμ. 94
   • ε) (προκ. για την αθανασία, που δεν ορίζεται από τον άνθρωπο):
    • (Βίος Αλ. 4868).
  • 8) Που αφορά άλλον, που συμβαίνει σε άλλον:
   • ν’ αφήνεις τσι ξένες δουλειές, να πιάνεις τσ’ εδικές σου (Φορτουν. Γ́ 166
   • Τας ξένας συμφοράς … λυπού (Σπαν. A 514
   • (σε παροιμ. φρ.):
    • οπού χρωστεί μηδέν κρατεί ποσώς τες ξένες μοίρες (Φαλιέρ., Ρίμ. 248
   • έκφρ. ξένον παραμύθιν = υπόθεση στην οποία είμαι αμέτοχος:
    • (Σαχλ., Αφήγ. 312).
  • 9)
   • α) Που δεν έχει δεσμό συγγένειας ή φιλίας με κάπ.:
    • (Ασσίζ. 2274), (Σεβήρ.-Μανολ., Επιστ. 171
    • (με επόμ. την πρόθ. από + αιτιατ.):
     • ξένην από την γενέαν (Συναξ. γυν. 950
   •  
    • β1) (συχνά σε αντιδιαστολή με το εδικός):
     • Χαίρονται … εδικοί και ξένοι (Ιμπ. 892
     • Το φίλο κάνουσιν εχθρό, τον εδικό έχουν ξένο (Ερωτόκρ. Γ́ 135
    • β2) (σε σχ. υπαλλαγής):
     • να μην τονε γνωρίσουνε κείνα τα ξένα μάτια (Ερωτόκρ. Ά 528
   • γ) (στο ουδ. για να προκληθεί συμπάθεια):
    • μη με περηφανέσεις, διατ’ είμαι ξένον απ’ εσέ (Ερωτοπ. 289
   • δ) (προκ. για άντρα άλλον από το σύζυγο):
    • Εάν η γυναίκα υπάγει μετά ξένων ανθρώπων εις παραδιάβασιν …, χωρίζεται (Ελλην. νόμ. 5383
   • ε) (προκ. για παιδί) που γεννήθηκε από άλλους γονείς:
    • Στα χέρια σου αναθράφηκα … και δεν το λόγιαζα ποτέ πως είμαι ξένη γέννα (Φορτουν. Έ 127
   • στ) προκ. για λαϊκό, όχι ιερωμένο:
    • (Πεντ. Λευιτ. XXII 12).
  • 10) (Συνεκδ.· εδώ προκ. για είδωλα, θεότητες) που λατρεύονται από ξένο λαό:
   • (Πεντ. Γέν. XXXIV 2).
  • 11) Που είναι άσχετος με κ.:
   • προσώπατα άγρια και ξένα από κάθε ευγένειαν (Μπερτολδίνος 92
   • έκφρ. ξένον προνοίας (πράγμα) = που δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς:
    • (Βίος Αλ. 687).
  • 12) Που δεν έχει δικαιολογημένη σχέση με κ., ανάξιος:
   • αλλότρια, ξένη του βεργιού σε κρίνω, ω κυρά μου (Βέλθ. 557).
  • 13) Που δεν είναι κατάλληλος για τη λατρεία του Θεού (εδώ των Εβραίων)·
   • (συνεκδ.) ανίερος:
    • επρόσφεραν ομπροστά στον Κύριο 'στιά ξένη (Πεντ. Λευιτ. X 1).
  • 14)
   • α) Παράδοξος, παράξενος:
    • όνειρον ξένον είδα (Κρασοπ. L 67· Βυζ. Ιλιάδ. 3
   • β) περίεργος, ασυνήθιστος:
    • τις η ξένη σου μορφή και στολισμός όν φέρεις (Βίος Αλ. 3400
    • τι ξένον και παράδοξον λόγον να στιχοπλέξω …; (Θρ. Κων/π. διάλ. 3).
  • 15)
   • α) Που προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό:
    • λίαν το οραθέν παράδοξον και ξένον (Διγ. Gr. 2647
    • θαύμα ξένον (Βίος Αλ. 5200
   • β) που προκαλεί δέος:
    • ω μυστηρίου ξένου, ο … Θεός … εις γην κατήλθεν σαρκωθείς εκ κόρης απειράνδρου (Αλφ. καταν. 116
   • γ) που προκαλεί απορία· δυσνόητος:
    • αν εκατεφρονήθην, τίποτ’ ουκ ένι θαυμαστόν, τίποτ’ ουκ ένι ξένον (Σπαν. P 283· Γλυκά, Αναγ. 2).
  • 16) Που προκαλεί έκπληξη και φόβο:
   • (Καλλίμ. 326
   • ήλθον στο λησταρχείον ένδοθεν το φοβερόν και ξένον (Διγ. Z 1571).
  • 17) Φρικτός, φοβερός:
   • ξένον θέαμα (Μορεζίν., Κλίνη Σολομ. 432).
  • 18) Πρωτάκουστος, ασυνήθιστος:
   • θαύμασμα … ξένον (Ιμπ. (Legr.) 114).
  • 19) Ανάρμοστος:
   • (Δούκ. 3239).
  • 20) Που προκαλεί θαυμασμό εξαιτίας της ασυνήθιστης ομορφιάς του, πολύ ωραίος
   •  
    • α1) (για πρόσωπο):
     • είχε (ενν. η Ελένη) … την ηλικίαν ξένην (Ερμον. B 198
    • α2) (για κινήσεις) πολύ κομψός, χαριτωμένος:
     • τας των χειρών διαστροφάς, γυρίσματά τε ξένα (Διγ. Z 4076
   • β) (για τόπο):
    • άλσος ξένον (Διγ. Gr. 3152
   • γ) (γενικ. για πράγματα, κ.ά.):
    • λεπτόν χιτώνα ξένον (Καλλίμ. 643
    • άνθη πάμπλουμα, ξένα επταπλασίως (Αχιλλ. O 478
    • τερπνήν και ξένην ευωδίαν (Διγ. Z 3777).
  • 21) (Για συναισθήματα) υπέρμετρος, υπερβολικός:
   • ο πόθος φλέγει σε και η αγάπη η ξένη (Διγ. Gr. 1401· Καλλίμ. 1970).
  • 22)
   • α) Δυστυχής, ταλαίπωρος:
    • Ουαί μας τους πτωχούς τους ξένους! (Μαχ. 58819
    • κλαίγασιν (ενν. τα παιδιά), … γιατ’ ήτονε τα ξένα χωρίς την μάνναν (Τζάνε Εμμ., Μοιρολ. 13725
    • (με το επίθ. μοναχός):
     • (Συναδ. φ. 66v
     • τόσα βάσανα της Κρήτης της καημένης, της ξένης και της μοναχής (Διακρούσ. 11111
   • β) (στο ουδ. για να δηλωθεί ή να προκληθεί συμπάθεια):
    • Ξένον είμαι και θλιμμένον (Ch. pop. 138
    • (στον πληθ.):
     • (Φορτουν. Δ́ 594).
  • 23) Μόνος, έρημος:
   • πάγω με τον καημό τση στη γη, γιατί την αφήνω πολλά ξένη και μοναχή (Διαθ. 17. αι. 683
   • (συνεκδ.):
    • Ας κλάψου όλα τα νησά, … γιατί δεν είστε μετά με (ενν. την Κρήτη), μα ξένα σας αφήνω (Τζάνε, Κρ. πόλ. 5668).
  • 24)
   • α) Άγνωστος:
    • μη πάρω (ενν. άνδρα) ξένον … και ουκ έναι της καρδιάς μου (Ιμπ. 314
    • εις τόπον κατηντήσαμεν ανέλπιστον και ξένον (Καλλίμ. 978
   • β) (συνεκδ. για οδό) που οδηγεί σε ξένες, άγνωστες χώρες:
    • (Βέλθ. 41).
  • 25) Που ανήκει στον εχθρό, εχθρικός:
   • μηδέ το λόγιαζεν (ενν. ο Μιχαήλ) να βρει ’ς Βλαχιάν φουσσάτα ξένα που να τον καρτερούν (Παλαμήδ., Βοηβ. 1034
   • (σε σχ. υπαλλαγής):
    • Ω Κρήτη, … εδουλώθης άθλια μέσα σε χέρια ξένα; (Διακρούσ. 11316).
  • 26) (Προκ. για στρατό) μισθοφορικός:
   • ήλθε (ενν. ο Φράντσας) μ’ αμέτρητον στρατόν, ίδιόν του και ξένον (Κορων., Μπούας 42).
  • 27) (Προκ. για τα μαλλιά) που δεν είναι φυσικά:
   • πλέκουν τες πλεξούδες των με τα μαλλία τα ξένα (Ναθαναήλ Μπέρτου, Στιχοπλ. I 716).
  • 28) (Στον υπερθ.) πολύ μακρινός:
   • ξενοτάτους τόπους (Φλώρ. 905).
  • 29) (Σε ιδιάζ. χρ.) που έχει αλλάξει, που εμφανίζει χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που είχε:
   • θεωρεί εκείνο το ζαφείρι μαύρον, …, ξένον από την φύσιν (Φλώρ. 494).
  • 30) Που δεν έχει συνείδηση ή συναίσθηση ή αισθήματα (ως σύνολο):
   • (Βέλθ. 429).
  • 31) (Τριτοπρόσ.) φρ. ξένον υπάρχει (με επόμ. δοτ. προσώπου) = δε συνηθίζεται από …:
   • ξένον μοναχοίς υπάρχει του να γράφουσι … μυθικά (Πτωχολ. α 24).
 • Β́ Ως ουσ.
  • 1)
   • α) Αυτός που κατάγεται από ξένο τόπο ή κατοικεί σε ξένο τόπο:
    • (Λίβ. P 2042, Ερωτόκρ. Έ 308
    • Έχει τους ξένους αδελφούς, τους αλλοτρίους φίλους (Ιμπ. 250
   • β) (περιληπτ.):
    • (Πεντ. Έξ. XII 19
   • γ) (σε μεταφ. για να δηλωθεί η σχέση του ανθρώπου με τον επίγειο κόσμο):
    • Ξένοι κι εμείς πως είμεστεν δεν ξεύρεις και διαβάτες … εδώ στην κοσμικήν ζωήν (Φαλιέρ., Ρίμ. 95
   • δ) (ως κλητ. προσφών.):
    • (Φλώρ. 1282, Λόγ. παρηγ. L 71
    • (σε ονομ.):
     • (Λόγ. παρηγ. L 271).
  • 2)
   • α) (Ως αντικείμενο της χριστιανικής φιλανθρωπίας συν. με το επίθ. πτωχός):
    • τους ξένους πάντα σύντρεχε και τους πτωχούς ελέα (Περί ξεν. 451
   • β) (στο ουδ. για να δηλωθεί συμπάθεια):
    • ξένα, πτωχά και αμάλωτα (Πικατ. 235).
  • 3)
   • α) Αυτός που έχει ξενιτευθεί ή που επιστρέφει από την ξενιτειά:
    • (Περί ξεν. 5, Διγ. A 1224
    • (με επόμ. την πρόθ. εκ + αιτιατ.):
     • Άγουρος μυριόθλιβος, ξένος εκ τα δικά του (Λίβ. Sc. 2647
   • β) (μεταφ. προκ. γι’ αυτόν που αποξενώνεται από το Θεό):
    • (Νεόφ. Έγκλ. Β́ 33).
  • 4) Εξόριστος, πρόσφυγας:
   • ξένοι θε να γενούσινε … γιατί κι από τα σπίτια ντως μέλλει να τουσε βγάλει (ενν. ο Τούρκος) (Τζάνε, Κρ. πόλ. 17715).
  • 5) Αυτός που δεν έχει δεσμό συγγένειας ή φιλίας με κάπ.:
   • Προτίμ’ αγάπην συγγενών παρά των ξένων (Κομν., Διδασκ. Δ 192).
  • 6) (Προκ. για πρόσωπο τρίτο σε αντιδιαστολή με τον εαυτό μας):
   • Ιδές καν έφαγες, υιέ, ξένου τινός τι πράγμα (Σπαν. A 638· Ασσίζ. 7313).
  • 7) Πολίτης, υπήκοος άλλης χώρας:
   • (Μαχ. 6443).
  • 8)
   • α) Προσήλυτος·
    • (περιληπτ.):
     • να κατοικήσει μετά σεν ξένος και να κάμει Πάσκα του Κύριου (Πεντ. Έξ. XII 48
   • β) αλλοεθνής:
    • παν ξένος να μη φάει άγιο (Πεντ. Λευιτ. XXII 10).
  • 9) (Στο θηλ.) ξενιτειά (σε γεν. με τις προθ. από και εις):
   • ξένος από ξένης (Ριμ. Βελ. ρ 924
   • παρηγορήσετέ με τον ξένον εις ξένης (Συναδ. φ. 67r).
  • 10) Στο ουδ.
   • α) το ασυνήθιστο, το ιδιότροπο:
    • το ξένον γαρ του χρώματος, … έθελγε τάχα τούτους (Γλυκά, Αναγ. 180
   • β) το παράδοξο, το δυσεξήγητο:
    • προσέχων του γρύψου την κατασκευήν και του νερού το ξένον (Βέλθ. 308
   • γ) (στον πληθ. ως σύστ. αντικ.) πράγματα αξιοθαύμαστα, που προκαλούν έκπληξη, θαυμασμό ή φόβο:
    • ξένα προσθεωρούντες, τρόμῳ κατεξεπλήττοντο (Βίος Αλ. 461
   • δ) η ασυνήθιστη ομορφιά:
    • των φυτών το ξένον (Καλλίμ. 297).
  • 11) (Στον πληθ. ουδ.)
   • α) ξένη περιουσία:
    • επιθυμά (ενν. ο ζαριστής) … με ξένα να πλουτήσει (Σαχλ. N 121
   • β) ξένες υποθέσεις:
    • ο καθείς στα ίδιά του πρέπει να πράττει, …, τα ξένα να μην βλέπει (Αιτωλ., Μύθ. 9510).
 • Φρ.
 • 1) Γίνομαι ξένος =
 • (α) (με γεν. ή με επόμ. τις προθ. από, εκ + αιτιατ.) απομακρύνομαι:
  • (Λίβ. Esc. 542, Λόγ. παρηγ. L 465, Λόγ. παρηγ. O 479
 • (β) (με την πρόθ. από + αιτιατ.) αποξενώνομαι:
  • ξένοι εγινήκαμεν από τοιαύτα κάλλη (Διακρούσ. 1161
 • (γ) (στο συγκρ.· προκ. για την πατρίδα):
  • η γλυκεία μας πατρίς γίνεται ξενοτέρα (Ριμ. Βελ. ρ 336).
 • 2) Γίνομαι ξένος εκ τον λογισμόν = «τα χάνω», σαστίζω:
  • (Φλώρ. 1551).
 • 3) Κάνω ξένον εκ … = αποξενώνω κάπ. από κ., τον κάνω να το απαρνηθεί:
  • Εμέναν εβουλήθηκες ξένον εσύ να κάμεις εκ τους θεούς τούς σέβομαι (Χούμνου, Κοσμογ. 841).
 • 4) Ποιώ ξένον εκ, από … = απομακρύνω, στερώ κάπ. από ό,τι του ανήκει ή ό,τι αγαπά:
  • (Λόγ. παρηγ. L 598).

[αρχ. επίθ. και ουσ. ξένος. Η λ. και σήμ.]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
ξένος -η -ο [ksénos] Ε3 : 1.που δεν είναι δικός μου, που δε μου ανήκει: Mην πειράξεις τα ξένα πράγματα. Δικό σου είναι το σκυλί; - Όχι, ξένο. Έχτισε παράνομα σε ξένο οικόπεδο. Mένω σε ξένο σπίτι, με ενοίκιο. ΠAΡ Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα*. 2α. που δεν είναι πολίτης της χώρας στην οποία βρίσκεται: Οι ξένοι εργάτες της Γερμανίας. || (ως ουσ.) ο ξένος, θηλ. ξένη: Tο καλοκαίρι τα νησιά μας κατακλύζονται από ξένους. Παντρεύτηκε μια ξένη. Ειδική υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των ξένων. H Λεγεώνα των Ξένων, γαλλικό μισθοφορικό σώμα που έδρασε στις αποικίες. τα ξένα, η ξενιτιά: Λείπει στα ξένα. Έφυγε για τα ξένα. β. που κατάγεται ή που προέρχεται από άλλη χώρα: Ξένα προϊόντα. Ξένα ήθη και έθιμα. Ξένο συνάλλαγμα. Ξένες γλώσσες. Ξένη εμπορική αποστολή. (έκφρ.) το ξένο χώμα* / τα ξένα χώματα. || Οι ξένες δυνάμεις. Οι ξένες κυβερνήσεις. Ο ~ τύπος. 3α. που δε μου είναι οικείος, που μου είναι άγνωστος ή που δεν έχει σχέση μ΄ εμένα: Προβλήματα ξένα προς την ελληνική πραγματικότητα. Είναι ~ προς την υπόθεση. Aισθάνθηκα ~ ανάμεσά τους. || (ως ουσ.): Kαταντήσαμε πια δυο ξένοι. α1. για κπ. που δεν τον γνωρίζω, που μου είναι άγνωστος: Mια ξένη γυναίκα με πλησίασε και μου μίλησε. Nα μη μιλάς με ξένους (ανθρώπους). || για κπ. που δε μου είναι οικείος: Aισθάνομαι (σαν) ξένη ανάμεσά τους / μέσα στην ίδια μου την οικογένεια. || ξένο σώμα*. α2. που είναι άσχετος, που δεν έχει σχέση με κτ. ή με κπ.: Εγώ είμαι ~ με / προς αυτή την υπόθεση. Προβλήματα ξένα για / προς την ελληνική πραγματικότητα. H υποκρισία είναι εντελώς ξένη προς το χαρακτήρα μου. || Aυτή η τεχνική μού είναι ξένη. β. που δεν ανήκει στην κοινωνική ομάδα, στην οικογένεια κτλ. για την οποία γίνεται λόγος: Mπροστά σε ξένους ανθρώπους να είσαι πιο ευγενικός. || (ως ουσ.): Θα έχουμε ξένους απόψε στο σπίτι, καλεσμένους, επισκέπτες.

[αρχ. ξένος `φιλοξενούμενος, ξένος, παράξενος΄ (τα ξένα: μσν. τα ξένα ουσιαστικοπ. ουδ. πληθ. (ενν. μέρη, χώματα))]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go