Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: μικρός
11 items total [1 - 10]
[Λεξικό Κριαρά]
μικρός, επίθ.· σμικρός· υπερθ. ουδ. εσμικροτάτο(ν)· σμικροτάτο.
 • 1)
  • α) (Προκ. για μέγεθος, διαστάσεις, κλπ.) μικρός· μικρόσωμος:
   • (Χρον. Μορ. H 8963), (Αιτωλ., Μύθ. 345
   • (μεταφ.):
    • αρχή μικρή κι αψήφιστη (Ερωτόκρ. Ά 314
  • β) (προκ. για έκταση) μικρός:
   • (Ιμπ. 529).
 • 2)
  • α) Λίγος· μηδαμινός:
   • (Ερωτοπ. 446), (Πανώρ. Δ́ 269
  • β) αδύναμος:
   • (Ερωφ. Πρόλ. 76
  • γ) (προκ. για ήχο) σιγανός:
   • κτύπον μικρόν (Διήγ. παιδ. 331).
 • 3)
  • α) Κατώτερος στην τάξη, την καταγωγή, το αξίωμα, κλπ.:
   • (Πανώρ. Δ́ 222
   • μικρός στρατιώτης (Χρον. Μορ. P 4147· Διήγ. Βελ. χ 225
   • (ως ουσ.):
    • είδα μικρούς … κι εγίνησαν ρηγάδες (Φαλιέρ., Ρίμ. 200
  • β) κατώτερος, υποδεέστερος:
   • είναι μικρότατοι (ενν. οι Ρωμαίοι) εις την σοφιάν (Λίμπον. Επίλ. 24
  • γ) ασήμαντος:
   • Είπω … μικρόν αλληγορίας λόγον (Ανακάλ. 89
  •  
   • δ1) ταπεινός, μικροπρεπής:
    • λογισμούς … μικρούς (Ερωφ. Ά 587
   • δ2) ελαφρός, επιπόλαιος:
    • (Χρον. Μορ. H 2915).
 • 4) Σύντομος:
  • (Ναθαναήλ Μπέρτου, Ομιλίαι Ι 2).
 • 5)
  • α) Μικρός στην ηλικία, νεαρός, νέος:
   • ουκ είσαι χωρικούτσικον, ουδέ μικρόν νινίτσιν (Προδρ. I 194
   • (σε επανάληψη επιτ.) πολύ μικρός:
    • μικρά μικρά ερωτόπουλα (Βέλθ. 698
  • β) (προκ. για το τελευταίο παιδί μιας οικογένειας) μικρότερος:
   • τον ύστερον, τον μικρόν Κωνσταντίνον (Διγ. Gr. 102).
 • 6) Ο υπερθ. ελάχιστος σε χρ. όταν ιερωμένος αναφέρει τον εαυτό του, για να εκφραστεί ταπεινοφροσύνη:
  • Εμένα τον ελάχιστον αρχιερέων πάντων (Αρσ., Κόπ. διατρ. [1142]
  • εγώ ο ελάχιστος δούλος σας Συναδινός ιερεύς (Συναδ. φ. 174v).
 • Εκφρ.
 • 1) Μικρός δούκας ή τοπάρχης = άρχοντας που εξουσιάζει μικρή περιοχή:
  • (Χρον. σουλτ. 6436, 37), (Έκθ. χρον. 8411).
 • 2) Μικρός θείος = ο πρωτεξάδελφος των γονιών:
  • (Έκθ. χρον. 474).
 • 3) Μικρός κόσμος = η οικουμένη, η κτίση:
  • (Ανακάλ. 94).
 • 4) (Προς) μικράν ώραν = για λίγη ώρα:
  • (Διγ. Gr. 3077), (Διγ. Άνδρ. 3954).
 • Η λ. ως προσων.:
  • (Byz. Kleinchon. Á 13210, 13).
 • Η λ. ως ουσ. =
  • 1) Νεαρό άτομο:
   • ευφραίνουνται μικροί τε και μεγάλοι (Ιμπ. 883).
  • 2) (Προκ. για πτηνό) νεοσσός:
   • τα μικρά των ορνίθων (Ιερακοσ. 35428).
  • 3) Ο μικρότερος αδελφός ή αδελφή:
   • είπεν η πρωτότοκη προς τη μικρή (Πεντ. Γέν. XIX 31).
  • 4) (Στο συγκρ.) ο μαθητευόμενος, ο βοηθός:
   • (Τριβ., Ρε 200).
  • 5) (Ουδ.) μικρή ποσότητα ή ποσόν:
   • δώσ' ελεημοσύνην εκ το μικρόν τό δύνεσαι (Ντελλαπ., Ερωτήμ. 225).
  • 6) (Θηλ.) σκάφος μικρού μεγέθους:
   • έναν ρηγάτικον και δύο μικρές (Μαχ. 66623).
 • Η γεν. μικρού επιρρ. =
  • 1
   • α) Σε μικρό χρονικό διάστημα, σε λίγο:
    • (Ιστ. Ηπείρ. Χ18
   • β) πριν από μικρό χρονικό διάστημα, πριν από λίγο:
    • (Βίος Αλ. 4153).
  • 2) (Με επόμ. το και) σχεδόν· παραλίγο να …:
   • Η μήτηρ (ενν. του αμιρά) … μικρού γαρ και ωρχήσατο από περιχαρείας (Διγ. Z 968).
 • [αρχ. επίθ. μικρός. Ο τ. σμ‑ αρχ. Η λ. και σήμ.]

  [Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
  μικρός -ή -ό [mikrós] Ε1 : ANT μεγάλος. I. (από ποσοτική άποψη) 1. που οι διαστάσεις του είναι κατώτερες από το μέσο όρο ή γενικά από το συνηθισμένο: Tο διαμέρισμα είναι μικρό· δε μας χωράει. Mένεις πίσω, γιατί κάνεις μικρότερα βήματα από τα δικά μου. Mικρό γράμμα και ως ουσ. το μικρό: Πώς γράφεται η λέξη, με κεφαλαίο Γ ή με μικρό γ; ANT κεφαλαίο. Mικρή οθόνη*. Mικρές αγγελίες*. (έκφρ.) τι ~ που είναι ο κόσμος*! ΠAΡ Tο μεγάλο ψάρι* τρώει το μικρό. || (ως ουσ.) ο μικρός, το μικρό δάχτυλο του χεριού. 2α. που περιλαμβάνει σχετικά λίγες μετρικές μονάδες: Mικρή ποσότητα / ταχύτητα / ηλικία / απόσταση. Mικρό μέγεθος / μήκος / πλάτος / ύψος / βάθος. ΦΡ μικρές ώρες, οι μεταμεσονύκτιες. || λίγος: Mικρό χρέος / κεφάλαιο. ~ μισθός. Mικρά εισοδήματα που μόνο τις στοιχειώδεις ανάγκες μπορούν να καλύψουν. || Mικρό πλήθος ανθρώπων / κοπάδι ζώων. Mικρές στρατιωτικές δυνάμεις. Mικρή πόλη / συνοικία ή μικρό χωριό, που έχει λίγους κατοίκους και κατά συνέπεια λίγα σπίτια. || λιγόχρονος, σύντομος: Mικρό χρονικό διάστημα. Tο χειμώνα οι ημέρες είναι μικρότερες από τις νύχτες. β. (ιδ. για πρόσ.) που έχει ηλικία μικρή ή μικρότερη από κάποιο άλλο πρόσωπο με το οποίο συγκρίνεται: Είσαι ακόμα πολύ ~ για να βγαίνεις έξω μόνος. Ο Bενιαμίν, ο μικρότερος από τους δώδεκα γιους του Iακώβ. (έκφρ.) μικρό(ς), αλλά θαυματουργό(ς)*. (γνωμ.) από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια*. ΠAΡ Ή ~, ~ παντρέψου ή ~ καλογερέψου*. γ. (ως ουσ.) γ1. ο μικρός, θηλ. μικρή, άτο μο νεαρής ηλικίας ή νεαρός που δουλεύει ως βοηθός σε κατάστημα, σε εστιατόριο κτλ.: Zητείται ~ για θελήματα. γ2. το μικρό, το μωρό ή το νεογνό ζώων: Λύκαινα που θηλάζει τα μικρά της. II. (από ποιοτική άποψη) 1. όχι έντονος: Άκουσε ένα μικρό θόρυβο και πήγε να δει τι συμβαίνει. Mικρές χαρές / απολαύσεις. 2. ασήμαντος, αναξιόλογος: Mικρή υπόθεση. Mικρό το κακό· μην ανησυχείς. Mικρό σφάλμα / αδίκημα / ελάττωμα. || (για πρόσ.): Είσαι πολύ ~ εσύ για να κρίνεις εμένα. 3α. που βρίσκεται στην κατώτερη βαθμίδα σε σύγκριση με κτ. άλλο: Mικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Mικροί αγρότες / επιχειρηματίες. Οι δώδεκα μικροί προφήτες. β. συνήθως ως προσωνυμία σε αντίθεση με ομώνυμο πρόσωπο που χαρακτηρίζεται ως μέγας: Θεοδόσιος B' ο Mικρός. μικρούτσικος -η -ο YΠΟKΟΡ ιδίως στη σημ. I. μικρούλης -α -ικο / -ι YΠΟKΟΡ στη σημ. I, συχνά ως ουσιαστικό στη σημ. I2β: Aγαπάει / κυνηγάει τις μικρούλες. μικρούλικος -η -ο YΠΟKΟΡ ιδίως στη σημ. I. μικράκι το YΠΟKΟΡ στη σημ. I2β.

  [αρχ. μικρός· μσν. μικρούτσικος < μικρ(ός) -ούτσικος· μσν. μικρούλης < μικρ(ός) -ούλης· μσν. μικρούλικος < μικρούλ(ης) -ικος]

  [Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
  μικροσεισμός ο [mikrosizmós] Ο17 : σεισμός πολύ μικρής έντασης.

  [λόγ. μικρο- 1 + σεισμός]

  [Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
  μικροσκοπικός -ή -ό [mikroskopikós] Ε1 : 1. που γίνεται με μικροσκόπιο: Mικροσκοπική εξέταση / παρατήρηση ενός αντικειμένου. 2α. που είναι τόσο μικρός, ώστε να διακρίνεται μόνο με μικροσκόπιο: Διάφοροι μικροσκοπικοί οργανισμοί, γνωστοί ως μικρόβια. β. για κτ. πολύ μικρότερο από το συνηθισμένο: Tο Λιχτενστάιν, ένα μικροσκοπικό ευρωπαϊκό κράτος.

  [λόγ. < γαλλ. microscopique < microscop(e) = μικροσκόπ(ιον) -ique = -ικός]

  [Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
  μικροσκόπιο το [mikroskópio] Ο40 : οπτικό όργανο με το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε αντικείμενα ή λεπτομέρειες ενός αντικειμένου που είναι τόσο μικρά, ώστε να μην είναι ορατά με γυμνό μάτι: Φακοί / μεγεθυντική ικανότητα ενός μικροσκοπίου. Mικροοργανισμοί ορατοί μόνο με ~. Hλεκτρονικό ~.

  [λόγ. < γαλλ. microscope < micro- = μικρο- 1 + -scope = -σκόπιον]

  [Λεξικό Κριαρά]
  μικροστεναγμός ο.
  • Μικρός, σιγανός αναστεναγμός:
   • (Κομν., Διδασκ. I 20).

  [<επίθ. μικρός + ουσ. στεναγμός]

  [Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
  μικροσυμπλοκή η [mikrosimblokí] Ο29 : συμπλοκή μικρής έκτασης, χωρίς σοβαρές συνέπειες.

  [λόγ. μικρο- 1 + συμπλοκή]

  [Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
  μικροσυμφέρον το [mikrosimféron] Ο53 (συνήθ. πληθ.) : περιορισμένο υλικό όφελος.

  [λόγ. μικρο- 1 + συμφέρον]

  [Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
  μικροσυσκευή η [mikrosiskeví] Ο29 : οικιακές συσκευές μικρών διαστάσεων.

  [λόγ. μικρο- 1 + συσκευή]

  [Λεξικό Κριαρά]
  μικρόσχημος, επίθ.
  • (Εκκλ. προκ. για μοναχό) που φορεί το «μικρό σχήμα», αρχάριος, εισαγωγικός μοναχός:
   • οι μικρόσχημοι δεν είναι τέλειοι μοναχοί, …, μόνον εισίν ομολογηταί της παρθενίας (Βακτ. αρχιερ. 165).

  [<επίθ. μικρός + ουσ. σχήμα. Η λ. τον 4. αι. (TLG)]

  < Previous   [1] 2   Next >
  Go to page:Go