Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: μέγας
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Κριαρά]
μέγας, επίθ.· μεγάλος· ουδ. μέγαν· συγκρ. μεγαλιότερος· μεγαλλύτερος· μεγαλότερος· υπερθ. μεγαλότατος· μεγιστότατος· θηλ. μέγιστος.
— Βλ. και μείζων.
 • 1)
  • α) Μεγαλόσωμος, σωματώδης:
   • (Διγ. Z 3880
   • (προκ. για ζώα):
    • (Ερωτόκρ. Β́ 235
  • β) ψηλός:
   • (Ερμον. Δ 176).
 • 2) Ενήλικος· (ο πιο) μεγάλος στην ηλικία:
  • (Ερωφ. Δ́ 659
  • εφόρεσαν (ενν. οι άντρες Νινβέ) σακκί από μέγα αυτών και ως μικρόν (Ιων. III 5).
 • 3)
  • α) (Σχετ. με έκταση, μέγεθος, διαστάσεις, κλπ.) απέραντος, αχανής:
   • (Ριμ. κόρ. 598), (Πανώρ. Β́ 257
  • β) πελώριος, ευμεγέθης:
   • (Χρον. σουλτ. 4424
   • οι κοκάλοι του (ενν. του αλόγου) μεγάλοι (Πτωχολ. α 442).
 • 4) (Ως επίθ. του Θεού):
  • (Π. Ν. Διαθ. φ. 335 α 3).
 • 5) (Ως επίθ. της Παναγίας):
  • Μαρία … πανάχραντε, πάντων μεγαλοτέρα (Ντελλαπ., Ερωτήμ. 46).
 • 6) (Ως επίθ. βασιλέων, μοναρχών, κλπ.):
  • (Πτωχολ. α 193), (Byz. Kleinchron. Á 4415).
 • 7)
  • α) Επιφανής, σπουδαίος:
   • βασιλέα μέγαν (Πτωχολ. α 919· Πανώρ. Αφ. 25
   • οι μεγάλοι άνθρωποι οι κεφαλάδες όλοι (Χρον. Μορ. H 5697
  • β) ευγενής, που κατάγεται από αρχοντική γενιά:
   • πάντα στους μεγαλύτερους γυρεύγουσι (ενν. οι χαρές) να μπούσι (Ερωτόκρ. Ά 660).
 • 8) Που έχει μεγάλη ισχύ, δικαιοδοσία, κλπ.:
  • (Κορων., Μπούας 18
  • το αντίδικον μέρος αν θέλει … ποιεί κράξιμον εις μεγαλότερον κριτήν (Ελλην. νόμ. 51930).
 • 9) (Προκ. για φυσικά φαινόμενα) ισχυρός, σφοδρός:
  • (Μορεζίν., Κλίνη Σολομ. 402), (Ερωφ. Β́ 237).
 • 10) (Προκ. για ήχους) δυνατός, ηχηρός:
  • (Χρον. Μορ. P 4817), (Ερωτόκρ. Β́ 955).
 • 11) (Προκ. για χρονική διάρκεια) πολύς:
  • ώρα διάβη μεγάλη (Αλεξ. 2759).
 • 12) Πολυάριθμος:
  • έθνος μεγάλο και δυνατό (Πεντ. Γέν. XVIII 18).
 • 13)
  • α) Προκ. για μεγάλη ένταση, διάρκεια, έκταση, κλπ. κάπ. κατάστασης, γεγονότος, κλπ.:
   • θανατικόν μέγα (Έκθ. χρον. 3311
   • μέγαν πόλεμον (Μαχ. 11023
  • β) (προκ. για ύπνο) βαθύς:
   • (Ιμπ. 541
  • γ) δεινός, φοβερός:
   • μεγάλον πράγμα και φρικτόν (Τζάνε, Κρ. πόλ. 2247
  • δ) ανδρείος, θαρραλέος:
   • είχεν (ενν. ο καπετάνιος) ψυχήν μεγάλην (Χρον. Τόκκων 160).
 • 14) Αξιόλογος, σημαντικός:
  • Μεγαλότατον είναι το βιβλίον της Αγίας Γραφής (Ροδινός 88).
 • 15) Υψηλός, βαθυστόχαστος:
  • (Ερωφ. Ά 585
  • νοήματα μεγάλα (Ιστ. πατρ. 1289).
 • 16)
  • α) Σοβαρός, «βαρύς»:
   • σφάλμα μας μεγάλο (Τζάνε, Κρ. πόλ. 9325
   • όρκον έκαμε μεγάλον (Πτωχολ. Β 308
  • β) δύσκολος, επικίνδυνος:
   • (Ερωφ. Δ́ 74
   • είντα ελπίδαν έχεις εις έτοιο πράμα δύσκολο, σ' έτοια δουλειά μεγάλη (Ερωτόκρ. Ά 367).
 • 17) Αυστηρός, ρητός:
  • ορίζει η … εκκλησία … επιτίμια και κανόνας μεγίστους (Μάρκ., Βουλκ. 3398).
 • 18) Ακριβός:
  • έκαμεν (ενν. ο βεζίρης) εις όλα τα πράγματα … από μικρόν έως μέγα νάρκι (Συναδ. φ. 73v).
 • 19) Υπερπλήρης:
  • μέγα μουζούρι θέλουσιν οπόταν αγοράζουν (Ναθαναήλ Μπέρτου, Στιχοπλ. I 384).
 • 20) Πομπώδης, επιδεικτικός, καυχησιάρικος:
  • λόγια εύκαιρα και μεγάλα (Αιτωλ., Μύθ. 12629).
 • 21) (Προκ. για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα):
  • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 4531
  • Μέγα Σάββατον (Πουλολ. 180· Σπαν. (Ζώρ.) V 452).
 • 22) Εκτενής, διεξοδικός:
  • να σας ειπώ αφήγησιν, καταλογήν μεγάλην (Χρον. Μορ. H 1201).
 • 23) (Προκ. για γεύμα) πλούσιο:
  • (Φλώρ. 777).
 • Εκφρ.
 • 1) Εις το μέγα, βλ. εις Εκφρ. 18.
 • 2) Μέγας αυθέντης ή αφέντης = σουλτάνος (πβ. αυθέντης 5 και μεγαφέντης):
  • (Byz. Kleinchron. Á 27323, 36917).
 • 3) Μεγάλη αυλή, βλ. αυλή 3α έκφρ.
 • 4) Μέγα μύρο(ν), βλ. μύρον Εκφρ.
 • 5) Μέγας βασιλεύς =
 • (α) ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου:
  • (Byz. Kleinchron. Á 6101
 • (β) σουλτάνος:
  • (Byz. Kleinchron. Á 3205).
 • 6) Mέγας δομέστικος, βλ. δομέστικος 1β.
 • 7) Μέγας δουξ ή δούκας, βλ. δουξ 2.
 • 8) Μεγάλη εκκλησία =
 • (α) η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης:
  • (Hagia Sophia ω 5164
 • (β) το Οικουμενικό Πατριαρχείο:
  • (Συναδ. φ. 47r).
 • 9) Μέγας Κύρης, βλ. κύρης 1α έκφρ.
 • 10) Μέγας λογοθέτης, βλ. λογοθέτης Ά1β και Β́2.
 • 11)
 • α) Μέγας μάγιστρος, βλ. μάγιστρος
 • β) μέγας μα(γ)ίστωρ ή μαΐστορας, βλ. μαγίστωρ Έκφρ.
 • 12)
 • α) Μέγας μεσάζος, βλ. μεσάζος
 • β) μέγας μεσάζων, βλ. μεσάζων έκφρ.
 • 13) Μέγα μήνυμα, βλ. μήνυμα 5.
 • 14) Μέγα πράγμα = θαύμα:
  • (Καρτάν., Π. Ν. Διαθ. φ. 259r).
 • 15) Μέγας πριμικήριος, βλ. πριμικήριος.
 • 16) Μέγας προφήτης = ο Μωάμεθ:
  • (Διγ. Gr. 278).
 • 17) Μέγας σακελλάριος, βλ. σακελλάριος.
 • 18) Μέγας στρατοπεδάρχης, βλ. στρατοπεδάρχης.
 • 19) Mεγάλη Συντροφία, βλ. συντροφία.
 • 20) Μέγας τσαούσης, βλ. τσαούσης.
 • Το αρσ. ως ουσ. = άρχοντας, αξιωματούχος:
  • (Πτωχολ. α 276).
 • Το ουδ. ως ουσ.·
  • φρ. φρονώ τα μεγάλα = έχω αλαζονικές ιδέες:
   • (Βίος Αλ. 3899).
 • Τα ουδ. μέγα(ν) και μεγάλα επιρρ. = πολύ, σε μεγάλο βαθμό:
  • (Βέλθ. 392
  • τα χείλη σου … μεγάλα σ' ασχημίζουν (Βέλθ. 563
  • (μαζί με ουσ. πιθ. ως επίρρ. αντί επιθ.):
   • τα τείχη να χαλούσι, μέγα χαλάστρα να γενεί (Τζάνε, Κρ. πόλ. 38312· Μαχ. 383).
 • [αρχ. επίθ. μέγας. Ο τ. μεγάλος (κλητ. ‑ε αρχ., L‑S· αιτ. ‑ον μτγν., Steph.) τον 4. αι. και σήμ. Ο συγκρ. μεγαλότερος τον 9. αι. και στο ΕΜ. Ο υπερθ. μεγαλότατος στο ΕΜ και μεγιστότατος μτγν. Η λ. και διάφ. τ. σήμ. ιδιωμ.]

  [Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
  μέγας μεγάλη μέγα [méγas] Ε αρσ. και ουδ. γεν. μεγάλου, πληθ. ονομ. αρσ. μεγάλοι, ουδ. μεγάλα, γεν. μεγάλων : (λόγ.) μεγάλος. 1. (συνήθ. σε τοπωνύμια) για διαστάσεις: Mέγα Σπήλαιο. Mέγας Ειρηνικός Ωκεανός. || (ως ουσ.) ο μέγας, ο αντίχειρας. 2. (συνήθ. ως προσωνυμία) α. που είναι σημαντικός, αξιόλογος: Ο Mέγας Aλέξανδρος ή Aλέξανδρος ο Mέγας. Mέγα Σάββατο. Ο Mέγας δούκας. (έκφρ.) ~ και τρανός / και πολύς, πολύ σπουδαίος ή πολύ πλούσιος. Mέγας είσαι, Kύριε, (και θαυμαστά* τα έργα Σου). β. που είναι ιεραρχικά ανώτατος: Mέγας Εσπερινός. Mέγας Aρχιερέας.

  [λόγ. < αρχ. μέγας]

  < Previous   [1]   Next >
  Go to page:Go