Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: ακόμα
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Κριαρά]
ακόμα, ακόμη, ακομή(ν), επίρρ.,
βλ. ακμήν.
[Λεξικό Γεωργακά]
ακόμα [akóma] (& ακόμη) adv
 • ① of time, up to now, still, yet, in affirm. clauses:
  • είναι ~ παιδί |
  • είμαι ακόμη φοιτητής |
  • ~ ζη |
  • είμαστε ~ εδώ we are still here |
  • ήταν ~ νύχτα |
  • ~ βρέχει; is it still raining? |
  • τον αγαπά ~ |
  • θα είναι ~ εκεί they'll still be there |
  • είμαστε ~ εδώ we are still here |
  • κάμε το όσο είναι ~ καιρός do it while there is still time |
  • spec phr ακόμη μια φορά once more, once again |
  • φεύγει κι ακόμα φεύγει he runs and runs, he runs without stopping |
  • είναι ωραία ~, αν και κάπως μαραμένη (Theotokas) |
  • ~ κι ~ ήταν ερωτευμένος με τη γυναίκα τ' αφεντικού (Myriv) |
  • poem ω, στάσου ~! είναι καιρός οπού κ' εγώ δεν είδα |
  • τον ουρανό μου (Markoras) |
  • κάμετε ~ υπομονή και πάρτε ~ δρόμο (Palam) |
  • λίγο ~ |
  • θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν' ανθίζουν (Seferis) |
  • εβράδιασε κι ~ σου γράφω (Vrettakos)
 • ⓐ yet, still, so far, in neg clauses:
  • δεν ξέρω ~ I don't know (as) yet, I still don't know |
  • δεν τον είδα ~ |
  • δεν τους έχουμε γνωρίσει ~ |
  • δεν ήρθαν ~ they have not arrived as yet |
  • δεν είναι ~ ώρα (καιρός) it is not time yet |
  • ~ |
  • δεν έχετε τελειώσει ~; haven't you finished yet? |
  • όχι ~ not yet, e.g. έφαγες; ―όχι, ~ have you eaten?― not yet |
  • να μην έρθης ακόμη |
  • δεν είχαμε φτάσει ~ και μας πιάνει μια βροχή! |
  • γέρασες και ~ μυαλό δεν έβαλες you're an old man and you still haven't wised up |
  • prov ακόμη δεν τον είδαμε |
  • και Γιάννη τον εβγάλαμε in planning we rush w. optimism to conclusions and judgments about events without foundation in fact; we count our chickens before they are hatched |
  • για μιαν ενεργό συμμετοχή του Kαλλιμάχου ...δεν έχουμε ~ αποδεικτικά στοιχεία αναμφισβήτητα (Despinis)
 • ⓑ ~ + να & subj w. negation implied:
  • όλο έρχεται κι ~ νά 'ρθη he has been in the process of coming and yet has not |
  • νύχτωσε (or είναι τόσο αργά) κι ~ να φανούν it is already dark and yet they have not arrived |
  • εφτά χρόνια σπουδάζει κι ~ να πάρη δίπλωμα |
  • ήρθε ο γιατρός; ― ~ νά 'ρθη
 • ② of quantity, in addition, still more:
  • ~ λίγο a little more |
  • ~ μια φορά once again, once more |
  • λίγο ακόμη και θά 'ρθη in a little more time he will arrive |
  • ας καλέσουμε έναν ακόμη |
  • χρειαζόμαστε δυο βοηθούς ~ |
  • θα μείνη λίγες βδομάδες ~ |
  • δώσε (φέρε) μου λίγο νερό ~ |
  • θέλω ένα ~ ποτήρι κρασί |
  • προσθέτω ακόμη ότι ...| μου είπαν ~ πως ...| θαυμάζω ~ στο πρόσωπό του τον άνθρωπο, τον ποιητή, τον Έλληνα (Theotokas) |
  • μετά ένα χρόνο ~ είδε το φως το τρίτο του έργο (Papatsonis) |
  • | spec phr και πού είσαι ~! there is more coming, still more is expected, you haven't seen anything yet; more (or better) than that |
  • λίγο ~ και a little more and |
  • το κορμί της κλυδωνίστηκε, λίγο ~ και θα σωριαζότανε χάμω (KPolitis)
 • ⓒ much, more, w. positive & compar adjs & advs:
  • πήγαινε ψηλά, ~ παραπάνω |
  • την αγαπάει ~ πιο πολύ |
  • phr στο διάβολο κι ~ παραπέρα! |
  • ~ καλύτερος |
  • ~ περισσότερο |
  • είναι ~ πιο ενδιαφέρων is still more interesting |
  • εκεί περάσαμε ~ καλύτερα |
  • ήτανε κάτι ~ χειρότερο |
  • ακόμη σαφέστερα διατυπώνει την ίδια ιδέα ο Σπινόζα (Papanoutsos) |
  • ~ βαθύτερη και εντονότερη η κρίση του 15ου αιώνα (Theotokas) |
  • είναι ~ περισσότερο ανυπόμονος ο Eυρωπαίος νέος (Tsouderou)
 • ③ of manner:
  • phr ~ και or και ... ~ even, ακόμη και όταν even when, ~ κι αν even if |
  • ~ και τώρα (σήμερα) even now (today) |
  • στον καιρό μας ~ even in our time |
  • και παιδί ~ εκάπνιζε even as a child he used to smoke |
  • ~ κ' εκείνοι ... αναγνώριζαν όλη τη σοβαρότητα ...της προσπάθειάς του (Melas) |
  • κινδυνεύουν ~ και τα Mετέωρα (Theotokas) |
  • δεν πρόκειται να λυθή το πρόβλημα, ακόμη κι αν καλυφθούν οι ανάγκες των πανεπιστημίων (Papanoutsos) |
  • poem τα κάλλη σου εζήλεψε κι ο ήλιος ~ (Karyotakis) |
  • τράβα μπροστά και μην το μετανοιώσης |
  • κι αν είναι για τον όλεθρό σου ~ (Koukoulas) [fr MG ακόμα, ακόμη ←MG ακομά, ακομή ← ακομήν (cf dial Pontic ακομάν, Calabrian ακομήνε), ακόμην (this latter & ακόμεν, ακόμηνο, ακόμαν also dial Pontic) ←AG, K adv àκμήν (this form [akmín] also in songs of dial ModG of Cappad.) The form ακομήν is earlier than ακόμην, therefore unaccented -o- developed to avoid the cons. cluster km; cf [acimí] ModG in Laconia ←ακμή &

[kumázo] in Rhodes fr ακμάζω]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go