Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: ακολουθία
4 items total [1 - 4]
[Λεξικό Κριαρά]
ακολουθία η· ακουλουθία.
 • 1)
  • α) Διαδοχή, εναλλαγή:
   • τας των χρόνων ακολουθίας (Δούκ. 3120
  • β) ειρμός:
   • τι παραπλατύνω της συγγραφής μου τον κορμόν και την ακολουθίαν; (Tαμυρλ. 81).
 • 2) Tελετή της εκκλησίας με ορισμένο τυπικό:
  • (Παϊσ., Iστ. Σινά 2260).

[αρχ. ουσ. ακολουθία. H λ. και σήμ.]

[Λεξικό Γεωργακά]
ακολουθία [akοluθía] η, (L)
 • ① sequence, succession, train:
  • η ~ των συνεπειών |
  • η ~ της σκέψης μου my train of thought |
  • όσοι δεν έχουν βαθιά κρίση ούτε ~ στις ιδέες τους δεν μπορούν να έχουν μεγαλοφυΐα |
  • (λιγοστά ποιήματα) σε αραιά χρονικά διαστήματα, χωρίς ~ και συνάρτηση μας εμφανίζονται (Palam) |
  • λογική και ψυχολογική ~ των μερών (του έργου) (Delmouzos) |
  • (η λέξη-έννοια "μοιραίο" σημαίνει) το αναπόφευκτο στην ~ ενός "συμβαίνοντος" ύστερ' από ένα άλλο (Papanoutsos) |
  • σαν ~ λογική αυτής της αρχής έρχεται η αντίληψη ότι κλ (id.) |
  • επάνω στα δύο τούτα δεδομένα ... οικοδομιέται εκείνο που ονομάζομε εσωτερική ~ και αναγκαιότητα του λόγου (Theodorakop)
 • ⓐ log what necessarily follows, consequence, result (syn ακολούθημα, επακόλουθο, συνέπεια, συμπέρασμα):
  • λογική or φυσική or αναγκαία ~ λόγων, σημείων etc |
  • ο Kαντ χαρακτηρίζει με μεγάλη ευστοχία τις ακολουθίες της καρτεσιανής οντολογικής θέσης (Georgoulis) |
  • η ρίμα μέσα στη νεώτερη ελληνική λογοτεχνία είναι ~ της επαφής του ελληνικού πολιτισμού με τον δυτικό (Dimaras) |
  • | adv phr κατ' ακολουθίαν in consequence, as a consequence
 • ② number of followers of a very important personage, retainers, retinue, attendants, escort(s), following, suite, train (syn ακόλουθοι, ομάδα ακολούθων, συνοδεία, D ουραγώγι):
  • ο βασιλιάς και η βασίλισσα θά 'ρθουν με ~ |
  • η βασιλοπούλα κάνει τον περίπατό της μαζί με τις γυναίκες της ακολουθίας της |
  • ~ του άρχοντα, του ηγεμόνα, του πρίγκιπα the retinue of the ruler, of the prince |
  • ήρθε ο δεσπότης με την ~ του |
  • (ο Σλίμαν) επίστευεν ότι οι κάθετοι αυτοί τάφοι ήσαν τα μνήματα του Aγαμέμνονος και της ακολουθίας (Mylonas) |
  • ο Nέρων καταφθάνει περιστοιχισμένος από την λαμπρή ~ του (NProestop)
 • ③ eccl ceremony, service, liturgy (conducted in accordance w. the set ritual) (syn ιεροτελεστία, λειτουργία):
  • θεία (or εκκλησιαστική) ~ divine (church) service |
  • ~ του όρθρου, του εσπερινού, του αγιασμού, του βαπτίσματος κλ |
  • ~ του ακαθίστου ύμνου service in honor of the Virgin Mary |
  • νεκρώσιμη (L νεκρώσιμος) ~ |
  • άρχισε ο παπάς την ~ |
  • (τρέχει) στο στασίδι του δεξιού ψάλτη ... σ' ολονύκτιες ακολουθίες και όρθρους (Melas) |
  • οι ώρες της ακολουθίας, σημαίνονται με το ... σήμαντρο (Papantoniou)
 • ⓑ text in the sequence of the liturgy:
  • ξέρω όλες τις ακολουθίες, απέξω, όλα τα τροπάρια, τις προφητείες, τους ψαλμούς (Myriv) |
  • ψάλανε δίχως τερερίσματα τον όρθρο και την ~ (Prevelakis) |
  • (τύπους, λέξεις, φράσεις κ' έννοιες μεταφορικές) τις χρωστάμε στις ακολουθίες της Mεγάλης Eβδομάδος (Loucatos)

[fr MG ακολουθία ← K, PatrG ← AG]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
ακολουθία 1 η [akoluθía] Ο25 : I1.αδιάσπαστη διαδοχή πραγμάτων, εννοιών, γεγονότων ή καταστάσεων, που γίνεται σύμφωνα με ορισμένη τάξη ή αρχές: H ~ των αριθμών. Διασπάται η ~ των σκέψεών μου. H ~ των μετασεισμικών δονήσεων ήταν η αναμενόμενη. Tα λόγια του δεν έχουν λογική ~, ειρμό. Δεν υπάρχει μια ~ στα επιχειρήματά του, συνέπεια. ANT ανακολουθία. 2. (γραμμ.) συντακτική συμφωνία των όρων μιας πρότασης: Στο σχήμα ανακολουθίας παραβιάζεται η συντακτική ~. II. (εκκλ.) ιεροτελεστία που ψάλλεται ή που διαβάζεται σύμφωνα με ορισμένο τυπικό· ιερή ακολουθία: H νεκρώσιμη ~. H ~ των Παθών / της Aναστάσεως. H ~ του όρθρου / του εσπερινού.

[λόγ.: Ι: ελνστ. ἀκολουθία (αρχ. σημ. δες ακολουθία 2)· ΙΙ: μσν. σημ.]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
ακολουθία 2 η : ομάδα ανθρώπων που ανήκουν στο στενό περιβάλλον κάποιου υψηλού κυρίως προσώπου και που τον συνοδεύουν στις μετακινήσεις του· συνοδεία.

[λόγ. < αρχ. ἀκολουθία]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go