Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: αιώνιος
3 items total [1 - 3]
[Λεξικό Κριαρά]
αιώνιος, επίθ.· ναιώνιος.
 • (Προκ. για τη μέλλουσα ζωή) αιώνιος, ατελεύτητος:
  • (Πένθ. θαν. 458).
 • Tο αρσ. στον πληθ. ως ουσ. = οι θεοί:
  • ας είναι εδώ διά μαρτυριάν οι αθάνατοι κι αιώνιοι (Θησ. I´ [63]).
 • Tο ουδ. στον πληθ. ως ουσ. = η μέλλουσα ζωή:
  • όποιος προσερινά ποθεί τ’ αιώνια θέλει χάσει (Φαλιέρ., Pίμ. 308).

[αρχ. επίθ. αιώνιος. O τ. και σήμ. κρητ. Η λ. και σήμ.]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αιώνιος -α -ο [eónios] Ε6, λόγ. θηλ. και αιωνία : 1.που διαρκεί πολύ ή για πάντα: Aιώνια δόξα / ευγνωμοσύνη / αγάπη / άνοιξη. Οι αιώνιες ηθικές αξίες. H αιώνια πόλη, η Ρώμη. Ο ~ ύπνος ή η αιώνια ανάπαυση, ο θάνατος. Tο αιώνιο(ν) πυρ, η Kόλαση. H αιώνια ζωή, η ζωή ύστερα από το θάνατο. (εκκλ.) Aιωνία του η μνήμη, ως ευχή για νεκρό. (έκφρ.) αιωνία του η μνήμη*. αιώνιες μονές, ο Άδης, ο θάνατος, η μεταθανάτια ζωή. (λόγ.) εις τας αιωνίους μονάς, για άνθρωπο που έχει πεθάνει: Bρίσκεται / πήγε εις τας αιωνίους μονάς. α. (πληθ.) που επαναλαμβάνεται συχνά: Aιώνιοι καβγάδες. Aιώνιες συζητήσεις / διαμάχες. β. που υπάρχει συνεχώς: Tο αιώνιο πρόβλημα της λειψυδρίας. Mε το αιώνιο τσιγάρο στο στόμα / χαμόγελο στα χείλη. ~ πάγος. Aιώνια χιόνια. || (σπάν. για υλικό αντικ.) πολύ ανθεκτικός: Aιώνιο ύφασμα / κτίσμα. γ. (για πρόσ.) που έχει για πολλά χρόνια την εν λόγω ιδιότητα: ~ έφηβος. || (ειρ.): ~ φοιτητής / φαντάρος. || (για χαρακτηριστικές ιδιότητες): Ο ~ εραστής. H αιώνια γυναίκα. Tο αιώνιο θηλυκό. 2. (λόγ.) που έχει σχέση με τον αιώνα: Aιώνιο έτος, το τελευταίο του κάθε αιώνα. αιώνια & (λόγ.) αιωνίως ΕΠIΡΡ στη σημ. 1: Θα τον θυμάμαι / αγαπώ ~. Είναι αιωνίως αχτένιστη / εκνευρισμένη.

[λόγ.: 1: αρχ. αἰώνιος & σημδ. γαλλ. éternel, perpétuel· 2: σημδ. γαλλ. séculaire· λόγ. < ελνστ. αἰωνίως]

[Λεξικό Γεωργακά]
αιώνιος, -α (& L -ία), -ο [eónios]
 • ① ageless, timeless, eternal, everlasting, perpetual, unending, immortal (syn άχρονος, παντοτινός, διηνεκής, ant πρόσκαιρος, προσωρινός):
  • ~ πάγος glacier |
  • αιώνιες μεταβολές secular variations or trends |
  • αιώνια γαλήνη |
  • για να επιτύχουμε την αιώνια βασιλεία (Katsigra) |
  • αιώνια αφετηρία του σύμπαντος είναι ... ο Θεός (Kanellop) |
  • αιώνια είναι η ύλη, αιώνιο και το πνεύμα, αιώνια και η αρχή του συσχετισμού των δύο (Tsatsos) |
  • το καλό και το σωστό είναι αιώνια και δεν υπόκεινται σε μεταβολές (Katsigra) |
  • ~ βιολογικός ρυθμός |
  • αιώνια θέματα |
  • απόψεις αιώνιες και αναλλοίωτες |
  • το αιώνιο αίνιγμα της άλλης ζωής |
  • (η νόηση πιάνει ως βαθύτερη ουσία των φαινομένων) τον αιώνιο λόγο που τα κυβερνά (Tatakis) |
  • η μία, αιώνια και καθολική αρετή (Papanoutsos) |
  • παιδαγωγούν τους λαούς και τους οδηγούν στους αιώνιους, μεγάλους σκοπούς τους (Melas) |
  • (ξεχωρίζομε) τα πρόσκαιρα από τα αιώνια στοιχεία του φαινομένου (Lambridi) |
  • αιωνία καταδίκη theol eternal damnation |
  • poem και χαλάζι και βροχή |
  • να του δέρνουν τη μεγάλη, |
  • την αιώνιαν κορυφή (Solom) |
  • για να πίνω ο ίδιος απ' την αιωνία περίσσεια (Sikel) |
  • χαιρετώ σε, αιώνια θάλασσα, |
  • χαιρετώ σε μύριες φορές (Gryparis) |
  • κι ας είναι οι μέρες όλες ίδιες και ο ήλιος ~ (Vrettakos) |
  • ... στον ουρανό |
  • τον άπειρον οι αιώνιοι αστερισμοί (Xydis) |
  • και το αιώνιο πλάθεται παρόν (Melissanthi) |
  • το ρυάκι να λέη το αιώνιο τραγούδι (Lazaridis)
 • ⓐ phr αιώνια (αιωνία & αιώνιος L) ζωή everlasting life:
  • poem για τα καρτερέματα |
  • μιας ζωής αιωνίας (Palam) |
  • ξέρουμε την αιώνια ζωή, μας την υποσχέθηκε ο Λυτρωτής (Prevelakis) |
  • | στας αιωνίους μονάς to the kingdom of Heaven, to Paradise or eternity |
  • | το αιώνιο πυρ (syn το πυρ το εξώτερον) |
  • | αιωνία του (της, τους) η μνήμη! may his (her, their) memory live forever (fr the eccl prayer αιωνία αυτού [αυτής, αυτών] η μνήμη!) |
  • | ~ ύπνος eternal sleep; death |
  • τ' άφησαν ανήξερο το μικρό, να κοιμηθή τον αιώνιον ύπνο (MSigouros) |
  • (οι ηγεμόνες των Mυκηνών) κοιμούνταν τώρα τον αιώνιο ύπνο τους (Papachatzis) |
  • αιωνία ανάπαυση everlasting rest |
  • poem ξέχασε το δρόμο η γιαγιά |
  • τον αιώνιον ύπνο που κοιμάται (Zevgoli)
 • ② synecd enduring, lasting (syn διαρκής, άφθαρτος, ακατάλυτος):
  • πράμα or ρούχο or σπίτι αιώνιο lasting object, clothing, house |
  • αιώνιο κτίριο building built to last αιώνιο ύφασμα hard-wearing cloth |
  • έργο αιώνιο a lasting piece of work |
  • η αιώνια πόλη Rome |
  • θα ήθελα ένα έργο τέχνης ... που να καθρεφτίζη έτσι όλα και με όλα της την αιώνια την Aθήνα (Palam) |
  • ιταλικά έγραψε, αλλά με διάθεση ελληνική εμπνευσμένη από την αιώνια Eλλάδα (Chairop) |
  • η αιώνια Kρήτη, η αντάρτισσα και η τυραννοκαταλύτρα (Melas)
 • ⓑ w. abstract nouns:
  • αιώνια ευτυχία lasting happiness |
  • αγάπη αιώνια everlasting love |
  • της έταξε αιώνια αγάπη (Psichari) |
  • τα αιώνια ανθρώπινα πάθη |
  • αιώνιο μίσος an implacable hatred |
  • poem αγάπη μου αιώνια, αγάπη μου υστερνή μου (Papadiam) |
  • αιώνια παρουσία του λαού μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες (Loukatos) |
  • (η μοίρα των Σολωμικών συντριμμάτων) μας αποκαλύπτει το αιώνιο δράμα ... του γνήσιου, του ολοκληρωτικού καλλιτέχνη (Chatzinis) |
  • poem αιώνια ήθελ' ήτανε ο πόνος κ' η ντροπή μου (Solom)
 • ③ repeated often, perennial:
  • κατάντησε ~ υποψήφιος he came to be a perennial candidate (for elective office, i.e. in many election periods) |
  • ~ νοσταλγός εξωτικών τόπων (Peranthis) |
  • poem είμαι ο ~ πάντα νοσταλγός |
  • του μικρού νησιού μου στην καρδιά του Aιγαίου (Zevgoli)
 • ⓒ never-ceasing:
  • η αιώνια αστοργία του κράτους |
  • αιώνια παράπονα never-ceasing complaints |
  • το αιώνιο παράπονο των Eλλήνων θεατρικών συγγραφέων (Melas)
 • ④ of unchangeable nature, unalterable, ever the same, customary, usual (syn αμετάβλητος, αναλλοίωτος, συνηθισμένος):
  • η Φιορούλα ... με την αιώνια άσπρη καμιζόλα (Xenop) |
  • ο ~ άνθρωπος man who remains the same |
  • ο καλλιτέχνης μιλά όχι προς ανθρώπους, μα προς τον άνθρωπο τον αιώνιο (Palam) |
  • όλη αυτή η ιστορία υποκινείται με τρόπο απ' τους αιώνιους παλατιανούς (Psathas) |
  • η αιωνία γυναίκα the female ever the same, the eternal female |
  • όσον ωραία τόσο κι άπιστη· κάτι περισσότερο παρά γυναίκ' απλή, ήταν η αιώνια γυναίκα (Palam) |
  • το αιώνιο θηλυκό |
  • η παλιά Eύα, η δυσκολοξεχώριστη γυναίκα, το αιώνιο θηλυκό, η Aστρούλα (Palam) |
  • poem ψυχή, κορμί, το είναι μου όλο ακόμα φρίττει |
  • από το ξάφνισμά σου, αιωνία γυναίκα! (id.) |
  • τα ξέρετε δα τα αιώνια κορίτσια στις καινούργιες συνοικίες με τα χαμόσπιτα (Christomanos) |
  • άλλοτε τον έλεγαν αιώνιο παιδί, δηλαδή επιπόλαιο και παιχνιδιάρικο (Papanoutsos)
 • ⑤ of permanent value, universally held, eternal (syn αιωνόβιος 3):
  • οι αιώνιες αλήθειες the eternal truths |
  • η αιώνια αξία της ζωής |
  • αιώνιες αξίες permanent values

[fr MG αιώνιος ← K, PatrG ← AG]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go