Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: αισθάνομαι
3 items total [1 - 3]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αισθάνομαι [esθánome] Ρ7.2β (χωρίς μππ.) : 1α.αντιλαμβάνομαι με τις αισθήσεις μου: ~ ζέστη, ζεσταίνομαι. ~ κρύο, κρυώνω. ~ δίψα, διψώ. ~ αδυναμία. Aισθάνθηκε ξαφνικά ένα δυνατό πόνο στο στομάχι. || (επέκτ. για συναίσθημα, για ψυχική κατάσταση) νιώθω: ~ χαρά, χαίρομαι. ~ λύπη, λυπάμαι. ~ φόβο, φοβάμαι. ~ αγάπη, αγαπώ. ~ έρωτα, ερωτεύομαι. ~ μίσος, μισώ. ~ ενοχή / ευτυχία. ~ χαρούμενος / λυπημένος / ένοχος / ερωτευμένος / ευτυχισμένος. β. έχω, διατηρώ τις αισθήσεις μου: Δεν αισθάνεται πια· είναι σε κώμα. || (σπάν.) ζω: Δεν πέθανε· αισθάνεται ακόμα. γ. καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι σε ορισμένη κατάσταση από φυσική άποψη: ~ (ότι είμαι) νέος / γέρος / υγιής. Ο άρρωστος αισθάνεται καλά / χειρότερα. (έκφρ.) ~ μείον*. || (με άρνηση) νιώθω ένα ορισμένο μέλος του σώματός μου κουρασμένο, μουδιασμένο κτλ.: Δεν ~ τα χέρια / το πόδι / τη μέση μου. 2α. (ιδ. για κτ. που με αφορά) το καταλαβαίνω: Είναι ακόμα παιδί και δεν αισθάνεται. Ο άνθρωπος αισθάνεται το Θεό με την καρδιά, όχι με το νου. || συναισθάνομαι: ~ την αδυναμία / τη δύναμή μου. ~ ότι έχω άδικο. Πρέπει να αισθανόμαστε τη δυστυχία / τα προβλήματα των άλλων. ~ την ανάγκη να… || καταλαβαίνω κτ. και το εκτιμώ: Δεν αισθάνεται την τέχνη / τη μουσική / τη λογοτεχνία. β. έχω την εντύπωση, νομίζω ότι: ~ ότι με κοροϊδεύεις / με αντιπαθείς. ~ (ότι είμαι) ελεύθερος. ~ κπ. φίλο / εχθρό / δικό μου άνθρωπο, τον θεωρώ φίλο, εχθρό κτλ. || προαισθάνομαι, διαισθάνομαι: Aισθάνθηκε τον κίνδυνο και πήρε τα μέτρα του.

[λόγ. < αρχ. αἰσθάνομαι]

[Λεξικό Κριαρά]
αισθάνομαι· αισθάνω· αιστάνομαι· ηστάνομαι· ’σταίνομαι· ’στάνομαι.
 • Α´ Mτβ.
  • 1) Γνωρίζω, είμαι έμπειρος σε κ.:
   • αν αισθάνεσθε τον πλάνον κόσμον τούτον (Aχιλλ. N 1568 (έκδ. αναισθάνεσθε· διόρθ. Ξανθουδίδης)
   • (ενεργ.):
    • (Λίβ. Sc. 1501).
  • 2)
   • α) Nιώθω (συναισθηματικά):
    • αιστάνομαι το πάθος (Σπαν. V 10
   • β) υπομένω, υφίσταμαι:
    • να την λέγω τά έπαθα, … τά ηστάνθην (Λίβ. Sc. 2291).
 • Β´ (Aμτβ.) έχω τις αισθήσεις μου:
  • ουκ αισθάνεσαι, γίνεσαι ως το λιθάριν (Λίβ. Sc. 923).
 • H μτχ. ενεστ. ως επίθ. =
  • 1) Που έχει τις αισθήσεις του, ζωντανός:
   • (Kαλλίμ. 912).
  • 2) Eυαίσθητος, αισθαντικός:
   • (Λίβ. P 1163).

[αρχ. αισθάνομαι. Oι τ. (εκτός του αισθάνω) και σήμ. ιδιωμ. H λ. και σήμ.]

[Λεξικό Γεωργακά]
αισθάνομαι [esθánome] (& αιστάνομαι) impf αισθανόμουν(α), prp αισθανόμενος, aor αισθάνθηκα, subj αισθανθώ,
 • also throughout αιστάνομαι
 • ① intr have sensation, possess (or keep) one's senses (syn έχω [or διατηρώ] τις αισθήσεις μου):
  • δεν αισθάνεται πια, είναι σε κώμα |
  • poem να αισθάνεσαι δε φτάνει μήτε να σκέπτεσαι μήτε να κινήσαι (Seferis)
 • ② trans & intr perceive through the senses, sense, feel:
  • ~ καλά (άσχημα) feel well (ill) |
  • ~ άρρωστος feel sick |
  • ~ τον εαυτό μου καλύτερα (χειρότερα) I feel (myself to be) better (worse) off |
  • ~ σαν γερασμένος |
  • ~ ένοχος I have the impression of being, I feel guilty |
  • ~ μοναξιά feel lonesome |
  • ~ κατωτερότητα feel inferiority (i.e. to be inferior, cheap) |
  • ~ το ψύχος I feel the cold weather |
  • ~ την απουσία κάποιου or την έλλειψη κάποιου πράγματος I miss s.o. or sth |
  • με αυτό το στημόνι (i.e. το χρόνο) είμαι υφασμένος σαν αισθανόμενο ... "εγώ" (Papanoutsos) |
  • δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρη για τον εαυτό της (Theotokas) |
  • poem η αθωότη μ' απόμεινε μόνη, |
  • την ~ μέσα στα στήθια (Solom) |
  • σ' αιστάνθηκα μες στη θερμή μου αγκάλη (Karyotakis)
 • ⓐ trans have or experience, undergo:
  • ~ την ανάγκη w. gen or να + subj I find it necessary to, have to |
  • αισθάνονταν την ανάγκη της αλλαγής |
  • αισθάνονται την ανάγκη να πουν ό,τι ξέρουν |
  • ~ την ανάγκη της ζάχαρης I feel the need of sugar, I am adversely affected by the lack of sugar |
  • αιστάνθηκα τη μεγαλύτερη ευτυχία στα πρώτα παιδικά μου χρόνια (Kovvatzis) |
  • αισθανόμουν κάτι να με τραβά προς αυτό (Theotokas) |
  • ο λαός αισθάνθηκε βαθύτατα το πλήγμα (Vacalop) |
  • ~ τη δυστυχία του συνανθρώπου I feel the misfortune of my fellowman |
  • poem και άκρα ~ ασπλαχνιά (Solom) |
  • του θεού τόσο δε βλέπετε τη δύναμη |
  • όσο του ανθρώπου αισθάνεσθε τη χάρη (Palam)
 • ⓑ trans & intr notice, realize (syn αντιλαμβάνομαι, εννοώ, καταλαβαίνω, νοιώθω):
  • δεν αισθάνεται τι τού γίνεται |
  • τον εβρίσανε, αλλ' αυτός δεν αισθάνεται |
  • δεν το αισθανθήκαμε πώς πέρασε η ώρα
 • ③ trans feel, experience (emotion) (ant είμαι απαθής or ασυγκίνητος):
  • ~ αγάπη, χαρά, ευχαρίστηση, λύπη, μίσος φόβο
 • ④ have a feeling for or appreciation of, understand well and appreciate (syn εκτιμώ):
  • ~ τη μουσική be appreciative of music |
  • προσδιορισμένος να τον αισθάνεται τον καλλιτέχνη και να συγκινήται απ' αυτόν (Palam) |
  • ποτέ δεν την αισθάνθηκα τη θρησκεία (id.) |
  • ως αξιόλογο αισθανόμαστε πάντα μόνο εκείνο που είναι καθεαυτό αξιόλογο (Papanoutsos)
 • ⑤ be aware of, be cognizant of, understand (syn έχω επίγνωση):
  • δεν αισθάνεται τη δυστυχία του or την κατάντια του
 • ⑥ have a presentiment, forebode (syn διαισθάνομαι, προαισθάνομαι):
  • ~ τι έχω να τραβήξω I forebode what I have to go through

[fr MG αισθάνομαι ← K ← AG]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go