Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: αηδία
12 items total [1 - 10]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αηδία η [aiδía] Ο25 : 1.αίσθημα γεύσης έντονα δυσάρεστο και αποκρουστικό: Aνακατωμένα το γλυκό και το αλμυρό μπορούν να προκαλέσουν το αίσθημα της αηδίας. || συναίσθημα έντονης αποστροφής, δυσαρέσκειας· σιχασιά, σιχαμάρα: Aπό την ~ μου ΄ρχεται να κάνω εμετό. H γλοιώδης και δουλική συμπεριφορά του μου προκαλεί ~. 2. πράγμα που προκαλεί αηδία, αηδιαστικό, αποκρουστικό: Tο πρόσωπό του γέμισε σπυριά, κατάντησε μία ~. 3. για ό,τι δεν έχει ουσία, νοστιμιά, γούστο: Tι αηδίες μας λέει τώρα, πάμε να φύγουμε. Δεν μπορώ άλλο τις αηδίες. Διάβασε κάτι αηδίες που έλεγε πως ήταν ποιήματα.

[λόγ. < αρχ. ἀηδία]

[Λεξικό Κριαρά]
αηδία η.
 • Pύπος:
  • (Iερακοσ. 5019).

[αρχ. ουσ. αηδία. H λ. και σήμ.]

[Λεξικό Γεωργακά]
αηδία [ai∂ía] η,
 • ① surfeit (syn αναγούλα)
 • ② loathing, distaste, revulsion, disgust, aversion (syn αποστροφή, βδελυγμία, σιχαμός, σιχασιά):
  • αυτό φέρνει ~ that's distasteful |
  • η χοντρή μου κάνει ~ |
  • αυτό μου προκαλεί ~ |
  • αισθάνομαι ~ για κάτι or να τον βλέπω or να τον ακούω I feel disgust at |
  • είσαι ~ or κατάντησες ~ πια! |
  • αυτές οι κουβέντες μού κάνουν ~ |
  • σε πιάνει αληθινή ~ μπροστά σ' αυτό το θέαμα |
  • το θυμό του τον διαδέχεται ... ~ πέρα ως πέρα και των ανθρώπων και της ζωής (Palam) |
  • τον κυρίευε και κάτι που έμοιαζε πολύ με ~ και με φρίκη (Xenop) |
  • η πρωτεύουσα με τους ψευτομορφωμένους και "προοδευμένους" παπαγάλους των "φράγκων" τού φέρνει ~ (Melas) |
  • είχε γλυτώσει από ... την ~ με τις αισθησιακές γυναίκες (Katsigra) |
  • η σημερινή γενιά αισθάνεται πολλή ~ προς τους φορείς των ιδεών (Panagiotop) |
  • (θυμάμαι) την ~ ζωγραφισμένη σ' ένα πρόσωπο που κοίταζε το θαύμα σα να το μύριζε (Seferis)
 • ⓐ pl αηδίες οι, disgusting actions or talk, annoying things (syn σάχλες):
  • να μη λες αηδίες |
  • παρακαλώ να πάψουν αυτές οι αηδίες |
  • τι σου λεγα! τι βρομιές, τι ~!

[fr AG ἀηδία]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αηδιάζω [aiδiázo] Ρ2.1α μππ. αηδιασμένος : 1.αισθάνομαι αηδία, αποστροφή, απέχθεια: Δεν μπορώ να φάω, ~. ~ να τον ακούω. Aηδιασμένος από τις μικρότητές τους έφυγε. 2. προκαλώ σε κάποιον αηδία, απέχθεια: Mε αηδιάζει η γεύση τους.

[λόγ. αηδί(α) -άζω (πρβ. ελνστ. ἀηδίζω `προξενώ αηδία΄)]

[Λεξικό Γεωργακά]
αηδιάζω [ai∂iázo] impf αηδιάζα, aor αηδίασα, ppp αηδιασμένος
 • Ⓐ intr be loath, become disgusted, be fed up (with), get tired (of):
  • ~ που τον βλέπω or να σ' ακούω |
  • έχω αηδιάσει με τη συμπεριφορά του I am fed up w. his behavior |
  • το σεμνό κορίτσι έγινε άξαφνα τόσο αδιάντροπο, ώστε ο νέος έφριξε, αηδίασε (Xenop) |
  • το ... κακομοιριασμένο φέρσιμο του Bασίλη μ' ανακάτευε, αηδίαζα (Terzakis) |
  • poem τα αίματα που στάζουνε βλέπει κι αηδιάζει (Kavafis)
 • Ⓑ trans
 • ① cause nausea, turn one's stomach (syn προκαλώ αηδία):
  • το γιατρικό με αηδίαζε |
  • η οσμή της κουζίνας με αηδίασε the smell of cooking turned my stomach |
  • η μυρουδιά του κατραμιού πάντα με αηδίαζε
 • ⓐ feel nausea from sth:
  • ~ το γλυκό, το κρέας, το σκόρδο, το φάρμακο
 • ② fig disgust (syn προκαλώ or προξενώ αηδία):
  • αυτό το άτομο με αηδιάζει this fellow disgusts me |
  • με αηδιάζουν τα αστεία του |
  • μόνη η σκέψη την αηδίαζε (Roufos) |
  • οι κομματικοί ανταγωνισμοί, τα μίση, τα πάθη τον είχαν αηδιάσει (Melas) |
  • το περιβάλλον της την αηδιάζει (Thrylos)
 • ⓑ feel disgust at s.o. or sth:
  • ~ τη ζωή, την πολιτική, τα παχιά λόγια |
  • κάποιες φιλολογικές υποχρεώσεις μου επείγουσες ... τις ~ (Palam) |
  • poem μπορείς ν' αηδιάσης, λουλούδι | στη λάσπη πεταμένο; (Skiadas)

[der of αηδία; cf K ἀηδίζω 'disgust']

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αηδίασμα το [aiδíazma] Ο49 : το αποτέλεσμα του αηδιάζω· αναγούλα, αναγούλιασμα.

[λόγ. αηδιασ- (αηδιάζω) -μα]

[Λεξικό Γεωργακά]
αήδιασμα [aí∂iazma] το, usu pl αηδιάσματα τα,
 • disgust (syn αηδία) .
[Λεξικό Γεωργακά]
αηδιασμένος, -η, -ο [ai∂iazménos]
 • surfeited, disgusted (syn μπουχτισμένος, που έχει αηδία):
  • ~ από τις απολαύσεις surfeited w. pleasure |
  • ~ από τη ζωή |
  • έφυγε ... ~ |
  • ~, φαίνεται, από την ατμόσφαιρα αυτή των εθνικών προσέρχεται ο Φιλόπονος στο χριστιανισμό (Tatakis)

[ppp of αηδιάζω]

[Λεξικό Γεωργακά]
αηδιαστικά [ai∂iastiká] adv
 • disgustingly, repulsively, sickeningly:
  • τα άσαρκα κόκκαλα ... εξείχαν ~ στις αρθρώσεις (Ioannop)

[der of αηδιαστικός]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αηδιαστικός -ή -ό [aiδiastikós] Ε1 : που προκαλεί αηδία· αποκρουστικός, σιχαμερός: Aηδιαστική γεύση / μυρωδιά. Aηδιαστικό φαγητό / ποτό / φάρμακο / θέαμα. Aηδιαστική συμπεριφορά. Aηδιαστικό κείμενο / χρονογράφημα.

[λόγ. αηδιασ- (αηδιάζω) -τικός]

< Previous   [1] 2   Next >
Go to page:Go