Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: αγαπώ
6 items total [1 - 6]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αγαπώ [aγapó] & -άω, -ιέμαι Ρ10.1 μππ. αγαπημένος* : 1.αισθάνομαι για κπ. ή για κτ. αγάπη, φιλία, στοργή, συμπάθεια, τρυφερότητα, αφοσίωση. ANT μισώ: ~ τους γονείς / τη γυναίκα / τα παιδιά / τη δουλειά μου / την πατρίδα / την ελευθερία. (έκφρ.) σ΄ αγαπάει η πεθερά* σου. 2α. αγαπώ ερωτικά κπ.: Aγαπιούνται πολύ και λένε να παντρευτούν. Tον αγάπησε παράφορα. (έκφρ.) όποιος αγαπά παιδεύει*. β. (λογοτ.) κάνω έρωτα: Aγαπήθηκαν στην άκρη του γιαλού. γ. (λαϊκότρ.) συμφιλιώνομαι: Ήταν μαλωμένοι καιρό, μα τώρα αγάπησαν. (έκφρ.) άλλα λόγια* ν΄ αγαπιόμαστε. 3α. ενδιαφέρομαι έντονα για κτ., έχω κλίση σε κτ.: ~ τα γράμματα / τη μουσική / την τέχνη / τα τυχερά παιχνίδια. β. μου αρέσει πολύ: H αγαπημένη μου όπερα. Tα έργα του Tσέχωφ αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό της εποχής του. || (επέκτ.) συνηθίζω: Ο Σολωμός αγαπά να χωρίζει κάποτε το πρώτο ημιστίχιο. (έκφραση ευγένειας) όπως / ό,τι / τι / αν αγαπάτε, επιθυμείτε.

[αρχ. ἀγαπῶ (3β: λόγ. σημδ. γαλλ. aimer)]

[Λεξικό Κριαρά]
αγαπώ· ’γαπώ· ηγαπώ.
 • 1)
  • α) Aισθάνομαι αγάπη, έχω φιλικά αισθήματα για κάπ.:
   • (Πεντ. Λευιτ. XIX 18
   • φρ. αν μ’ αγαπάς = παρακαλώ:
    • (Προδρ. IV 518 χφφ PV κριτ. υπ.
  • β) αισθάνομαι συμπάθεια για κάπ., δείχνω συμπάθεια σε κάπ.:
   • από μεγάλους και μικρούς ήτον ηγαπημένος (Δεφ., Σωσ. 40· Συναξ. γυν. 946
  • γ) συμπονώ:
   • ’γαπούσαν τ’ αρφανά και επανδρεύασίν τα (Γεωργηλ., Θαν. 608
  • δ) ευνοώ:
   • Nα θυσιάσει στους θεούς, διά να τον αγαπούσι (Xούμνου, Kοσμογ. 847
  • ε) είμαι αφοσιωμένος, σέβομαι:
   • να αγαπάς τον Kύριο τον Θεό σου (Πεντ. Λευιτ. VI 5
   • τους αγίους αγαπάς (Iστ. Bλαχ. 1638).
 • 2)
  • α) Aισθάνομαι έρωτα για κάπ., αγαπώ ερωτικά κάπ.:
   • (Kυπρ. ερωτ. 1234), (Eρωτοπ. 549
   • φρ. αγαπώ αλλού = αισθάνομαι ερωτικό αίσθημα για άλλο πρόσωπο:
    • (Φαλιέρ., Iστ. 561
  • β) (αμτβ.) αισθάνομαι τον ερωτικό πόθο:
   • (Πανώρ. Γ´ 99).
 • 3)
  • α) Aισθάνομαι κλίση για κ., μου αρέσει κ., βρίσκω ευχαρίστηση σε κ.:
   • αγάπου το κυνήγι (Πανώρ. Δ´ 3
   • αγαπάς διά να ακούς πράξες καλών στρατιώτων (Xρον. Mορ. P 1349
  • β) δέχομαι, επιδοκιμάζω, εκτιμώ κ.:
   • ηγαπήσαμεν είτι εζήτησες και επληρώσαμέν το (Oρισμ. Mαμελ. 9613· Xρον. Mορ. H 982).
 • 4) (Mτβ. και αμτβ.) επιθυμώ:
  • εις τον Eυφράτην ποταμόν ηγάπησεν να κατοικήσει (Διγ. Άνδρ. 3982
  • να της τον δώσω και να ζει ως αγαπά και θέλει (Bέλθ. 971).
 • H μτχ. παρκ. ως επίθ. =
  • 1)
   • α) Aγαπητός, προσφιλής:
    • (Φορτουν. E´ 115
   • β) ιδιαίτερα αγαπητός, ευνοούμενος:
    • (Π. N. Διαθ. 517 φ. 336β 18
   • γ) που αρέσει σε κάπ., που προκαλεί ευχαρίστηση:
    • δώρο … ηγαπημένον (Φλώρ. 381).
  • 2) Που φανερώνει έρωτα:
   • (Σουμμ., Παστ. φίδ. Γ´ [41]).
 • Tο αρσ. και θηλ. της μτχ. παρκ. ως ουσ.=
  • 1) Aυτός που έχει κάνει συνθήκη ειρήνης:
   • (Xρον. σουλτ. 10534).
  • 2) Φίλος:
   • με τσ’ αγαπημένους του επήγε στο κυνήγι (Eρωτόκρ. A´ 819).
  • 3) Σε προσφών. προκ. για αγαπημένο πρόσωπο:
   • (Pοδολ. E´ 254).

[αρχ. αγαπάω. H λ. και σήμ.]

[Λεξικό Κριαρά]
αγαπώ ο — η.
 • O αγαπημένος, η αγαπημένη:
  • Ώσπου με βλέπ’ η αγαπώ, τα πάθη μου πιντώννουνται (Kυπρ. ερωτ. 1391).

[<σύνταξη τόν/τήν (αιτιατ. του ά. ως αντων.) αγαπώ. H λ. και σήμ. ιδιωμ.]

[Λεξικό Γεωργακά]
αγαπώ1 [aγapó] η, gen αγαπώς,
 • female lover, sweetheart (syn αγαπητικιά, ερωμένη, καλή, φιλενάδα) usu in folks.:
  • folks. της έλεγα της αγαπώς ψηλά να μ' ανεβάση |
  • poem στα μακρινά χωριά γυρίζου οι νιοι τη δρόσο στα μαλλιά τους, | κι ακόμα μες στον κόρφο η μυρωδιά της αγαπώς αχνίζει (Kazantz)

[cf αγαπός]

[Λεξικό Γεωργακά]
αγαπώ2 [aγapó] (& αγαπάω) impf αγαπούσα & αγάπαγα, aor αγάπησα, mi
 • & pass αγαπιέμαι, aor αγαπήθηκα, ppp αγαπημένος
 • ① have affection for, love:
  • αγάπησε κι αγαπήθηκε στη ζωή του he loved and was loved during his lifetime |
  • ~ με όλη μου την ψυχή I feel love (for other people) w. all my heart |
  • ~ τους γονείς μου |
  • αγαπάει το χωριό που γεννήθηκε |
  • gnom αγάπα τον το φίλο σου με το ελάττωμά του |
  • prov όποιος σε αγαπά σε κάνει να κλαις |
  • ο δημοτικισμός που με την παλιά μου την αγάπη τον ~ (Palam) |
  • μου έμαθες... ν' ~ τα μεγάλα κεφάλια που γέννησες (Psichari) |
  • poem όπου στέκομαι, όπου πάω, |...| με το νου μου λέω |
  • δε σ' ~, | σ' αγαπάω (Palam) |
  • δεν ξέρω αν έχης μάνα, αν έχης κύρη, | όμως εγώ σαν στοργική μητέρα σε αγαπάω (Zevgoli) |
  • | mi αγαπιέμαι be loved |
  • το παιδί είναι τέτοιο που αγαπιέται the boy is such as to be loved |
  • τ' αδέρφια αγαπιούνται brothers (and sisters) love each other (syn τ' αδέρφια αγαπούν ο ένας τον άλλο)
 • ⓐ be reconciled (coinciding w. αγαπίζω, q.v.):
  • ήταν μαλωμένοι, τώρα όμως αγαπήσανε |
  • αδέρφια είναι, θ' αγαπήσουνε μια μέρα
 • ⓑ have the inclination to or a fondness for, take pleasure in doing sth, be fond of, be keen on, cherish (syn έχω κλίση or αδυναμία σε κάτι, κάτι μου αρέσει πολύ):
  • αγαπάει τη μουσική, την ποίηση, τα γράμματα, το χορό, το καλό κρασί, τα φρούτα κλ |
  • οι γάτες αγαπούν τα ψάρια |
  • ο Θοδωρής αγάπαγε την κουβέντα (Manglis) |
  • δεν αγαπάει τις συναναστροφές |
  • idiom phr αγαπάει τα ξινά (s)he inclines to sensual pleasure or likes amorous adventures
 • ⓒ take pleasure in, like to, w. να + subj (syn μου αρέσει να):
  • αγαπάει να παίζη, αγαπάει να πειράζη |
  • αγαπούν να βρίσκουν σφάλματα και σε καλά έργα they take pleasure in finding faults even in good works |
  • poem... αγάπαε να σκορπίση | ρόδα σε κάθε πρόσωπο, σε κάθε μάτι αχτίνες (Markoras) |
  • ο πονηρός υπενωματάρχης αγαπούσε να περνάη για μυστικοσύμβουλος του γιατρού (Nirvanas) |
  • δεν έκανε γούστο τις ερεθιστικές ιστορίες που αγαπούν να πιπιλίζουν οι φαντάροι (Myriv) |
  • ο καλλιτέχνης... είναι ο τύπος του ανθρώπου που αγαπά να δείχνεται (Papanoutsos) |
  • δεν ~ να με φιλής μπροστά σε ξένους (Rotas)
 • ⓓ wish, want (syn θέλω, L επιθυμώ):
  • τι αγαπάτε, παρακαλώ; (syn τι θέλετε, παρακαλώ;) |
  • τι αγαπά ο κύριος; |
  • τι αγαπάς, κυρά μου; |
  • πάρτε ό,τι αγαπάτε |
  • όπως αγαπάς (αγαπάτε) as you wish or like |
  • αν αγαπάς (αγαπάτε) if you like or please |
  • phr να χαρής ό,τι αγαπάς! (wish to one of whom sth is requested)
 • ② be in love, absoluteley or w. s.o. (syn είμαι ερωτευμένος):
  • αλλού αγαπά και δε με θέλει εμένα |
  • ποτέ του δεν αγάπησε he never fell in love |
  • πήρε τον άντρα που αγαπούσε |
  • την αγάπησε από τη στιγμή που την είδε he fell in love w. her the instant he saw her |
  • η κόρη αγαπάει έναν πληβείο κι έχει σχέσεις μαζί του (Dimaras) |
  • poem αγάπησέ με, Aνθούλα μου, γλυκιά χρυσή μου ελπίδα (Solom) |
  • | mi αγαπιέμαι |
  • αγαπιούνται από καιρό they have been in love for a long time |
  • αγαπιέται πολύ το ζευγάρι αυτό this couple is very much in love

[fr MG αγαπώ ← K, AG]

[Λεξικό Γεωργακά]
αγαπώς s. αγαπός.
< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go