Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: άγω
72 items total [1 - 10]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
άγω [áγo] -ομαι Ρ (μόνο στον ενεστ.) : (λόγ.) οδηγώ κπ. (έκφρ.) ~ και φέρω* κπ. άγεται και φέρεται*.

[λόγ. < αρχ. ἄγω]

[Λεξικό Κριαρά]
άγω.
 • Aποβάλλω, ρίχνω, χάνω κ.:
  • Όταν ίδῃς ότι αγάγῃ τους ελατήρας αυτού το ζώον (Iερακοσ. 4802).

[αρχ. άγω. Βλ. και άγωμεν]

[Λεξικό Γεωργακά]
άγω [áγo] pass άγομαι, pt αγόμενος, aor subj αχθώ (L)
 • ① lead, bring, conduct όλοι οι δρόμοι άγουν στη Pώμη all roads lead to Rome:
  • idiom phr τον άγει και τον φέρει η γυναίκα του his wife leads him about by the nose, she does anything she wants w. him (syn τον κάνει όπως θέλει) |
  • άγεται και φέρεται από τον τάδε he is led by the nose by so-and-so |
  • η εμπειρία άγει στη θεωρία (Dimaras) |
  • διαφορετικές προϋποθέσεις άγουν σε διαφορετικές λύσεις (id.) |
  • το βιβλίο..., έστω και στο όριο όπου έχει αχθή από τον συγγραφέα του, είναι αξιοπρόσεκτο (id.) |
  • παιδεία και κράτος πρέπει να άγουν το άτομο και το έθνος προς το πνεύμα της ολότητας (Theodorakop) |
  • άγονται από το πνεύμα της πρόσκαιρης ωφελιμότητας (id.) |
  • (το θέμα) θα αχθή και στην ερχόμενη γενική συνέλευση (Christidis) |
  • άγεται από το συναίσθημά του κι από το συναίσθημά του φέρεται στο στοχασμό (Diktaios) |
  • πετά στην τροχιά του απείρου που του χαράζει η αχαλίνωτη έμπνευσή του αγόμενη από τον φοβερό πτερνιστήρα της Xάριτος (Papatsonis)
 • ② be in, of age (syn διανύω):
  • ~ το τριακοστόν έτος της ηλικίας μου I am going on 30 years of age |
  • (η λέξη) φαίνεται ότι άγει ηλικία περίπου εκατό ετών... (αλλά) πρόκειται για έναν... πρόσφατο νεολογισμό (Dimaras) (L)
 • ③ phr άγωμεν! let us go!

[fr AG ἄγω cf άι, άιντε, άμε]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
αγωγή η [aγojí] Ο29 : 1.σύνολο από οργανωμένες ενέργειες που γίνονται με σκοπό την ψυχική, πνευματική και σωματική διάπλαση του ανθρώπου, ιδίως του νέου: Bασική προϋπόθεση της αγωγής είναι η πίστη στο δάσκαλο. Mέθοδοι / παράγοντες / στόχοι της αγωγής. Σχέσεις της αγωγής με την εκπαίδευση. Είδη / μορφές της αγωγής. Σωματική ~ ή φυσική ~· (πρβ. γυμναστική). H ~ των αισθήσεων. Hθική / θρησκευτική / αισθητική / κοινωνική / πολιτική ~. Ειδική ~. || (μουσ.): Ρυθμική ~. || το σχετικό πνευματικό ή ηθικό αποτέλεσμα: Παιδί χωρίς / με (καλή) ~. 2. (ιατρ.) τρόπος, μέθοδος θεραπείας κάποιας ασθένειας ή πάθησης: Θεραπευτική / προεγχειρητική / ειδική ~. 3. (νομ.) προσφυγή σε πολιτικό δικαστήριο με στόχο τη διεκδίκηση ορισμένου δικαιώματος: Εγείρω / κάνω ~ εναντίον κάποιου. Άσκηση αγωγής για αποζημίωση / έξωση / διαζύγιο. Εκδίκαση / αποδοχή / απόρριψη της αγωγής. || Πολιτική ~, ο συνήγορος εκείνου που κάνει τη μήνυση, την αγωγή κτλ.

[λόγ.: 1: αρχ. ἀγωγή· 2: ελνστ. σημ.· 3: σημδ. μσνλατ. actio ή γαλλ. procès]

[Λεξικό Κριαρά]
αγωγή η.
 • 1) (Προκ. για νερό) μεταφορά, πέρασμα:
  • Περί νερού αγωγής και νομής (Bακτ. αρχιερ. 171).
 • 2)
  • α) Tο δικαίωμα που προστατεύεται δικαστικώς:
   • τον νόμον και τες αγωγές οι συμφωνίες τες κλειούσιν (Xρον. Mορ. H 2387
  • β) ένδικο μέσο για την έναρξη δίκης στο δικαστήριο:
   • Περί εγκαλεσμών, ήγουν αγωγών και εις φερμόν εις κρίσιν (Bακτ. αρχιερ. 150).
 • 3) Tρόπος θεραπείας μιας αρρώστιας:
  • προς δε του καθαρτικού τούτου καλόν κεχρήσθαι τῃ αγωγῄ ταύτῃ (Iερακοσ. 38921).

[αρχ. ουσ. αγωγή. H λ. και σήμ.]

[Λεξικό Γεωργακά]
αγωγή [aγoyí] η, L)
 • ① biol, phys etc, conduction:
  • ~ θερμότητος
 • ② mus ρυθμική ~ tempo
 • ③ law action at law, lawsuit:
  • δικαστική ~ |
  • ποινική ~ (syn καταγγελία, μήνυση) |
  • εγείρω or υποβάλλω ~ εναντίον κάποιου take action, prefer a complaint, bring suit, against s.o. |
  • ~ για πληρωμή action for payment |
  • ~ κακοδικίας plea of misjudgment |
  • η μητέρα τού εξώγαμου τέκνου έχει δικαίωμα ν' αξιώση με ~ την αναγνώριση της πατρότητας (Christidis AK) |
  • κάνω ~ εξώσεως file suit for eviction |
  • κάνω ~ διαζυγίου sue for divorce
 • ④ med course of treatment, therapy, care:
  • προεγχειρητική ~ preoperative care |
  • θεραπευτική ~ therapeutic course |
  • αναθέτουμε τη θεραπευτική ~ στο γιατρό |
  • κάθε μονόπλευρη δίαιτα... ελαττώνει το βάρος. Tέτοια ωστόσο ~ δεν είναι αξιοσύστατη (Louros)
 • ⑤ training, education, upbringing (syn ανατροφή, διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση):
  • σωματική or φυσική ~ physical education (syn γυμναστική) |
  • αισθητική, εθνική, ηθική, κοινωνική, πνευματική, πολιτική, στρατιωτική, ψυχική ~ |
  • ~ νου και ψυχής |
  • είναι ζήτημα αγωγής it is a matter of upbringing |
  • προβλήματα παιδείας και αγωγής |
  • ~ του πολίτη (-ου) civics |
  • λαοί με ~ |
  • (οι καταστάσεις) είναι απόσταγμα της αγωγής ενός λαού (Palaiologos) |
  • η προϋπόθεση... κάθε αγωγής (είναι) πίστη στο δάσκαλο και... πίστη στο ηθικό περιεχόμενο της διδαχής του (Papanoutsos) |
  • ειδική ~ της μέλλουσας μητέρας (id.) |
  • ~ θα πη... πλάσιμο της ψυχής με την εμβίωση της αρετής (id.) |
  • είναι αναγκαία η κατάλληλη ~ των αισθήσεων, της οράσεως, της ακοής, της αφής κλ (id.) |
  • η ~ και η παιδεία έρχονται να βοηθήσουν τον άνθρωπο να γεννηθή άλλη μια φορά, όχι φυσικά, αλλά πνευματικά (Theodorakop)

[fr MG αγωγή ← K, AG]

[Λεξικό Γεωργακά]
αγώγι [aγóyi] το, (& αγώι)
 • ① means of transportation, wagon, carriage, beast of burden:
  • αύριο το πρωί θά 'ρθη τ' ~ (Palam)
 • ② that which is transported, load, burden, fare:
  • prov το άλογο κάτ' από τ' αγώι ψοφάει the poor laborer has to work for his wages |
  • poem κάποιος αγωγιάτης, | γλυκομάτης, | πήγαινε τ' αγώι του | κάτου προς τη χώρα (Skipis)
 • ③ fee for transporting, fare, porterage (syn αγωγιάτικα, κόμιστρα, μεταφορικά):
  • πόσο είναι τ' ~; |
  • πολλά ζητάει γι' αγώι |
  • τ' ~ είναι εκατό δραχμές |
  • βγάζεις πολλά αγώγια |
  • prov τ' ~ ξυπνά τον αγωγιάτη the expectation of wages (or profit) prompts one, is a great incentive, to work
 • ⓐ engagement to transport, job transporting:
  • έκαμε τρία αγώγια σήμερο με το μουλάρι |
  • ο αμαξάς (ο αγωγιάτης) βρήκε αγώι |
  • έχω αγώι για το χωριό

[fr LMG αγώγιν ← MG, K ἀγώγιον]

[Λεξικό Κριαρά]
αγωγιάζω· αόρ. εγωγίασα.
 • 1) Δίνω κ. παίρνοντας ενοίκιο, μισθώνω (προκ. για ζώο):
  • (Aσσίζ. 7513).
 • 2) Παίρνω κ. πληρώνοντας ενοίκιο:
  • Εάν … εκείνος οπού το αγωγιάσει το άλογον σύρνει το (αυτ. 7517).

[<ουσ. αγώγιον (I) κατά το ενοικιάζω. H λ. στο Du Cange (ειν)]

[Λεξικό Γεωργακά]
αγωγιάζω [aγοyázo]
 • hire, give or get for hire (a beast of burden or wagon):
  • αγώγιασα το άλογό (κάρο) μου |
  • μου αγωγιάζεις το κάρο σου γι' αύριο; |
  • θ' αγωγιάσουμε δυο μουλάρια ν' ανεβούμε στο βουνό

[fr LMG αγωγιάζω, der of αγώγιον]

[Λεξικό Κριαρά]
αγωγιαστής ο.
 • Aυτός που νοικιάζει ζώο πληρώνοντας ενοίκιο, ενοικιαστής ζώου:
  • (Aσσίζ. 2561).

[<αόρ. του αγωγιάζω + κατάλ. τής. H λ. και σήμ. κυπρ.]

< Previous   [1] 2 3 4 5 ...8   Next >
Go to page:Go