"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Διαπιστώνω ότι:

- Η ρηματική φράση είναι ο συνδυασμός του ρήματος με τα συμπληρώματα και τους προσδιορισμούς του. - Μια ονοματική φράση μπορεί να είναι μέρος μιας ρηματικής φράσης: Το Υπουργείο Υγείας συνέταξε διατροφικές οδηγίες