"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Ηλεκτρονικό ταχυδρομίο

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (electronic mail, e-mail), είναι υπηρεσία του Διαδικτύου, αντίστοιχη του κλασικού ταχυδρομείου, που επιτρέπει την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ χρηστών του δικτύου (που διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Την αλληλογραφία του κάθε χρήστη την διαχειρίζεται ένας εξυπηρετητής ταχυδρομείου (mail server) με τον οποίο συνδέεται για να λαμβάνει ή να αποστέλνει μηνύματα. Τα μηνύματα αποθηκεύονται στο προσωπικό του ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο (mail box), έως ότου τα παραλάβει μέσω του προγράμματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί. Τέτοια προγράμματα είναι το Outlook Express/ Microsoft, Netscape Messenger/Netscape Communications Co., Eudora/ QualComm, κ.ά.

Tη λήψη και την αποστολή των μηνυμάτων την αναλαμβάνουν τα πρωτόκολλα POP και SMTP. Το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) είναι το βασικό πρωτόκολλο για τη μεταφορά των μηνυμάτων στο Διαδίκτυο. Το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να παραλάβει τα μηνύματα είτε απευθείας από το ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο -όταν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτό- είτε από μακριά με τη βοήθεια κατάλληλων εξυπηρετητών. Οι εξυπηρετητές αυτοί χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο POP (Post Office Protocol) για την επικοινωνία τους με το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι συνδυασμός της ταυτότητας του χρήστη και της διεύθυνσης του υπολογιστή που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail server) του οργανισμού στον οποίο αυτός έχει λογαριασμό. Για παράδειγμα, αν το User_ID του χρήστη είναι user1 και η διεύθυνση του άνω υπολογιστή aaa.bbbb.ccc, τότε η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη είναι: .

Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν εγγυάται γενικά το απόρρητο. Ο χρόνος που χρειάζεται ένα μήνυμα να φτάσει στον προορισμό του είναι από δευτερόλεπτα έως ελάχιστα λεπτά, ανεξάρτητα από το σημείο του πλανήτη στο οποίο βρίσκεται ο παραλήπτης. Εάν υπάρξει πρόβλημα φυσικής σύνδεσης, το μήνυμα περιμένει στον τελευταίο κόμβο για ορισμένο χρόνο και αν δεν αποκατασταθεί η επικοινωνία, τότε επιστρέφει στον αποστολέα.

Δομή μηνύματος - Λειτουργίες προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κάθε μήνυμα αποτελείται από δύο τμήματα, την κεφαλή και το σώμα. Στην κεφαλή υπάρχουν πληροφορίες διαχειριστικής φύσεως, όπως: - ο αποστολέας, που συμπληρώνεται αυτόματα και έτσι το κάθε μήνυμα γίνεται επώνυμο - η ημερομηνία αποστολής, που προστίθεται αυτόματα - ο παραλήπτης - το θέμα - διευθύνσεις όπου κοινοποιείται το μήνυμα (Carbon copy - Cc) - "κρυφές" διευθύνσεις που κοινοποιείται το μήνυμα. Αυτές δεν γίνονται "ορατές" από τους παραλήπτες (Blind Carbon Copy - Bcc). Στο σώμα υπάρχει το μήνυμα αυτό καθεαυτό, που μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, κλπ. καθώς και προσαρτημένα αρχεία (attached files).

Προσέχουμε τα προσαρτημένα αρχεία να είναι συμπιεσμένα, ώστε να έχουν το πιο μικρό δυνατό όγκο.

Οι βασικές λειτουργίες που προσφέρουν τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: - Η σύνταξη νέου μηνύματος (New Message) και η αποστολή του (Send). - Η απάντηση (Reply) στο αποστολέα. - Η διαβίβαση/ προώθηση (Forward) μηνύματος σε άλλους. - Η δυνατότητα "υπογραφής" (signature), δηλαδή η αυτόματη πρόσθεση στο τέλος του μηνύματος προκαταχωρισμένων πληροφοριών για τον αποστολέα.

Ο χρήστης μπορεί και οργανώνει την αλληλογραφία του σε έναν ή περισσότερους φακέλους που το πρόγραμμα του επιτρέπει να δημιουργήσει, ενώ του παρέχει προκατασκευασμένους φακέλους όπως: - Τα Απεσταλμένα (Sent). - Τα Εισερχόμενα (Received). - Τα Διαγραμμένα (Deleted).

Οθόνη για e-mail από το Μicrosoft Outlook

Τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπουν την οργάνωση των διευθύνσεων στο βιβλίο διευθύνσεων (address book). Σύμφωνα με αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει καρτέλες με τα στοιχεία διευθύνσεων που χρησιμοποιεί. Έπιπλέον, μπορεί να ομαδοποιεί επιλεκτικά ορισμένες από αυτές κάτω από ένα όνομα ώστε να μπορεί να αποστέλνει ένα μήνυμα σε όλους, με τη χρήση του ονόματος αυτού.

Χαμόγελα Κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων, πολλές φορές εμφανίζεται η ανάγκη να διευκρινίσει ο αποστολέας το πνεύμα μέσα στο οποίο διατυπώνει κάποια σκέψη, ώστε να μην παρερμηνευτεί, ή απλά για να μεταφέρει συνοπτικά στο γραπτό λόγο κάποιο συναίσθημα. Για τέτοιες περιπτώσεις έχει καθιερωθεί ένας κώδικας με σύμβολα ή συνδυασμούς χαρακτήρων που αναφέρονται ως "smileys", όπως :) για χαμόγελο, :-O για απορία.