"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

12.2.4 Μετάδοση ψηφιακών σημάτων

Η μετάδοση της πληροφορίας με ψηφιακά σήματα μπορεί να γίνεται ή με τη διαδοχική αποστολή bit είτε με την ταυτόχρονη μετάδοση ενός αριθμού bit.

Σειριακή Όταν η μετάδοση της πληροφορίας γίνεται με διαδοχική αποστολή των bit, ένα σε κάθε μονάδα χρόνου, τότε ονομάζεται σειριακή μετάδοση (serial transmission).

Σειριακή μετάδοση: Τα bit μεταδίδονται διαδοχικά μέσα από ένα δίαυλο

Παράλληλη Όταν η μετάδοση γίνεται με την ταυτόχρονη αποστολή ενός αριθμού bit στη μονάδα του χρόνου, τότε καλείται παράλληλη μετάδοση (parallel transmission).

Παράλληλη μετάδοση: Τα bit μεταδίδονται συγχρόνως, μέσα από πολλούς αγωγούς

Για παράδειγμα, τα bit ενός χαρακτήρα στη μεν σειριακή μετάδοση αποστέλλονται διαδοχικά μέσω ενός καλωδίου, ενώ στην παράλληλη μεταδίδονται συγχρόνως, μέσω αντίστοιχου αριθμού καλωδίων.

H παράλληλη σύνδεση προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων από τη σειριακή και χρησιμοποιείται κυρίως στη σύνδεση υπολογιστή με περιφερειακές και μη μονάδες, όπως με το σκληρό δίσκο, την ταινία, τον εκτυπωτή. Η σειριακή χρησιμοποιείται στη σύνδεση ορισμένων τερματικών με τον υπολογιστή, στο μόντεμ και εν γένει σε περιπτώσεις που είτε η ταχύτητα δεν είναι κρίσιμος παράγοντας είτε το κόστος της παράλληλης σύνδεσης είναι απαγορευτικό.